ภาพบรรยากาศคริสตมาส ปี2018 ที่ผ่านมา ใน คจส.

การเทศนาประกาศในคริสตมาสที่จังหวัดบึงกาฬ เป็นการรวมตัวกันของทุกสังกัดร่วมกันจัดประกาศใหญ่ในครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธาน

คริสตมาสยามคำ่คืนที่ผ่านมาที่โบสถ์แสงชีวิตหาดใหญ่นะครับ….

คริสต์มาสและโอกาสครบรอบ 33 ปีของคริสตจักรสัมพันธ์ภาคลาหู่เชเล ที่ คจ.หนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 26 ธค

คริสตมาสของคริสตจักรมิชชั่นเมี่ยนในเชียงใหม่ (ภาคอิวเมี่ยน)

คริสต์มาสคจ.สัมพันธ์บ้านกอกหลวง

คริสตมาส คจ.บ้านปางอุ๋ง

คริสต์มาส คจส. พระพรนครสวรรค์ สุขสันต์วันคริสตมาส…

คริสตมาส คจส.สุไหงโก-ลก

คริสตมาส จ.น่าน หน้า อบต.

สวัสดีปีใหม่

ขอทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของท่านด้วยและให้โครงการที่ท่านคิดนั้นสำเร็จทั้งสิ้น สดุดี 20:4