คณะกรรมการบริหาร : Board

คณะกรรมการบริหารคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย

การก่อสร้างบ้านพักรับรอง คจส.

การก่อสร้างบ้านพักรับรองของ คจส.

การก่อสร้างบ้านพักรับรอง ประธานและผู้นำผุู้รับใช้ในคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย

ขอเชิญชวนพี่น้องในคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทยในแต่ละภาค ร่วมกันอธิษฐานและมีส่วนรับพระพรด้วยการถวายนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานคจส.ครับ

ชมภาพการก่อสร้างบ้านพักรับรองได้ที่
https://www.facebook.com/act.inthailand/media_set?set=a.2481822138584829&type=3

ภาพบรรยากาศคริสตมาส ปี2018 ที่ผ่านมา ใน คจส.

การเทศนาประกาศในคริสตมาสที่จังหวัดบึงกาฬ เป็นการรวมตัวกันของทุกสังกัดร่วมกันจัดประกาศใหญ่ในครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธาน คริสตมาสยามคำ่คืนที่ผ่านมาที่โบสถ์แสงชีวิตหาดใหญ่นะครับ…. คริสต์มาสและโอกาสครบรอบ 33 ปีของคริสตจักรสัมพันธ์ภาคลาหู่เชเล ที่ คจ.หนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 26 ธค คริสตมาสของคริสตจักรมิชชั่นเมี่ยนในเชียงใหม่ (ภาคอิวเมี่ยน) คริสต์มาสคจ.สัมพันธ์บ้านกอกหลวง คริสตมาส คจ.บ้านปางอุ๋ง คริสต์มาส คจส. พระพรนครสวรรค์ สุขสันต์วันคริสตมาส… คริสตมาส คจส.สุไหงโก-ลก คริสตมาส จ.น่าน หน้า อบต.

สวัสดีปีใหม่

ขอทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของท่านด้วยและให้โครงการที่ท่านคิดนั้นสำเร็จทั้งสิ้น สดุดี 20:4