Get Adobe Flash player

เชิญประชุมกรรมการอำนวยการ คจส. ครั้งที่ 1/2013

เรียนเชิญคณะกรรมการอำนวยการคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คจส. ครั้งที่ 1/2013
ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2013

ที่สำนักงานคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 09.00 น

Continue reading

ค่ายครบรอบ 30 ปี คจส.

Camp 2013 Poster

พิธีสถาปนาศาสนาจารย์

คริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย จัดพิธีสถาปนาและรับรองศาสนาจารย์
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2012
อาจารย์อิสระ แดงเรือน และศาสนาจารย์ประเสริฐ มูลทรัพย์

ชมภาพพิธีสถาปนาศาสนาจารย์ Continue reading

หัวข้ออธิษฐาน 2/2012

ภาคกลาง
1. การสร้างค่ายเขต 4 เจาะบ่อน้ำ สร้างบ้านพักคนเฝ้าค่าย ขอไฟฟ้า
2. งานบุกเบิกคริสตจักรใหม่
3. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในภาค
4. จะมีตัวแทนเขต 1 เข้ามาร่วมในกรรมการภาค
5. การประกาศทางสถานีวิทยุคริสตจักรบรรพตพิสัย
6. ศูนย์อบรมพระคัมภีร์ชัยนาท อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาที่มาเรียนและการบริหารของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
Continue reading

ความเคลื่อนไหวภาคต่าง ๆ 2/2012

1.ภาคกลาง

  1. การบุกเบิกงานตั้งคริสตจักรในที่ใหม่ในปี 2013
  2. มีการจัดจ่ายฟื้นฟูประจำปีของภาคและของแต่ละเขต
  3. แต่ละเขตมีเป้าหมายบุกเบิกตั้งคริสตจักรใหม่
  4. ปี 2013 จะเริ่มสร้างค่ายของเขต 4 ตามขั้นตอนของแปรนที่วางไว้
  5. บุกเบิกคริสตจักรใหม่ในเขต 2 และเขต 3
  6. จะมีการจัดค่ายฟื้นฟูประจำปีของเขต 4 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2012
  7. ค่ายฟื้นฟูของภาค วันที่ 22-24 มีนาคม 2013

Continue reading

วันระลึก คจส. 2012

 

เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการคจส. ครั้งที่1/2012

เชิญคณะกรรมการอำนวยการ คจส. ร่วมประชุม
ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2012
ที่สำนักงานคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 09.00 น Continue reading

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 2/2011

17-18 มกราคม 2012    ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 2/2011

Continue reading

หัวข้ออธิษฐาน ปี 2012

อธิษฐานเผื่อภาคกลาง
1. คริสตจักรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม การฟื้นฟูสภาพอาคารคริสตจักรและบ้านสมาชิก
2. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้นำคริสตจักรและพี่น้องสมาชิก
3. งานอนุชนและงานเด็กในภาคกลาง Continue reading

ความเคลื่อนไหวภาคต่าง ๆ ปี 2012

1.ภาคกลาง                             

  1. การจัดค่ายต่าง ๆ ในภาคกลาง
  2. การประกาศ บุกเบิกตั้ง คจ.ใหม่ในอำเภอที่ยังไม่มีคริสตจักร เช่น อ.ชุมตาบง อ.เก้าเลี้ยว ของ จ.นครสวรรค์
  3. การเข้าไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเช่น ช่วยซ่อมแซมบ้านหลังจากน้ำท่วมในเขตต่าง ๆ Continue reading