ประวัติความเป็นมา

เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่คริสตจักร 4 จังหวัดภาคใต้ คือ สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การจัดค่ายฟื้นฟู ค่ายเด็ก ค่ายอนุชน และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านอื่นๆ อีก เช่น การจัดพิธีศพ การเงิน เป็น เพื่อให้มีหน่วยงานสำหรับประสานงาน ซึ่งจะทำให้งานคล่องตัวขึ้น ในปี 1973 อาจารย์อิสระ เมอร์เรย์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของคณะ โอ.เอ็ม.เอฟ. ในสมัยนั้น จึงเสนอความคิดเห็นโดยการเชิญตัวแทนแต่ละคริสจักรมาร่วมประชุมประมาณ 10 คน และที่ประชุมได้เลือกอาจารย์อิสระ เป็นประธาน เรียกกลุ่มตัวแทนผู้เข้าประชุมว่า “ผู้แทนคริสตจักร 4 จังหวัดภาคใต้” Continue reading “ประวัติความเป็นมา”

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคใต้

Associated Churches of South

ที่อยู่ติดต่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคใต้

77/1-2 ซ.วิสุทธิ์ ถนนสวนขวัญเมือง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 (ตู้ปณ.1 อ.เมือง จ.ยะลา 95000)

คณะกรรมการบริหารคริสตจักรสัมพันธ์ภาคใต้
http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/02/web8.gif

ที่อยู่คริสตจักรต่างๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคคริสเตียนสามัคคี

คริสตจักรบ้านตาหลวง
30 ม.5 ต.ป่ากลาง อ.ปัว
จ.น่าน 55120
Continue reading “ที่อยู่คริสตจักรต่างๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคคริสเตียนสามัคคี”

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคคริสเตียนสามัคคี

ที่อยู่ติดต่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคคริสเตียนสามัคคี

106 ม.4 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน  โทรศัพท์  08-2189-0173   (อ.ประวันวิทย์ :ประธาน)


คณะกรรมการบริหารคริสตจักรสัมพันธ์ภาคคริสเตียนสามัคคี

http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/02/web3.gif

ประวัติความเป็นมา

คริสตจักรสัมพันธ์คริสเตียนสามัคคี เป็นผลพันธกิจมิชชันนารีที่ชื่อ ศจ.ดร.เดวิด ลี ฟิลแบค เมื่อครั้งที่อาจารย์การ์แลนด์ แบร์ มาเทศนาที่พระคริสตธรรมที่ ศจ.ดร.เดวิด ลี ฟิลแบค กำลังเรียนอยู่ขณะนั้นทางอาจารย์อาจารย์การ์แลนด์ แบร์ ได้ท้าทายให้นักศึกษาถวายตัวเป็นมิชชันนารีเพื่อประกาศข่าวประเสริฐแก่พี่น้องชาวเผ่าลัวะ ในจังหวัดน่าน ประเทศไทย ศจ.ดร.เดวิด ลี ฟิลแบค ได้ยืนขึ้นถวายตัวเพื่อเป็นมิชชันนารีประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวลัวะในจังหวัดน่านทันที

ปี ค.ศ.1960 เดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อเรียนภาษาไทย ในเดือนสิงหาคมได้เดินทางมาอำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีอาจารย์การ์แลนด์ แบร์ ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ไม่สามารถไปเยี่ยมหมู่บ้านชาวลัวะได้เนื่องจากมีฝนตกหนัก

เดือนเมษายน ค.ศ.1961 ได้เดินทางมาอำเภอปัวอีกครั้ง และได้ขึ้นไปยังหมู่บ้านชาวลัวะชื่อหมู่บ้านผาเวียง ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน เริ่มต้นประกาศเรื่องพระเยซูที่นั่น มีคนมาฟังจำนวนมากแต่ไม่มีใครสนใจรับเชื่อ

ในเดือนเมษายนปี 1962 ได้เรียนภาษลัวะอย่างเต็มที่จากชาวลัวะ ที่ชื่อนายมูล จิตอารีย์ และนายติ๊บ อินปา จากบ้านห้วยปูด ตำบลภูคา และบ้านแดนพนา ตำบลสถาน ต่อมาเดือนตุลาคมได้ขึ้นไปประกาศข่าวประเสริฐที่หมู่บ้านตาตีนตก(บ้านผาน้ำย้อย) มีผู้รับเชื่อใหม่ 5 คน และสร้างบ้านอยู่ในหมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้านให้สร้างบ้านในที่ดินป่าช้าของหมู่บ้าน

ในปี 1967 ชาวม้งหลายคนถูกคอมมิวนิสต์ฆ่าตาย ไม่สะดวกแก่การประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวลัวะ  ศจ.ดร.เดวิด ลี ฟิลแบค จึงพาครอบครัวไปอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ โดยร่วมงานกับอาจารย์ละเวิร์นในพันธกิจประกาศข่าวประเสริฐทางวิทยุ FEBC

ในเดือนมิถุนายน ปี 1973 ได้ทำการเปิดศูนย์พระคริสตธรรมศึกษาขึ้นที่เชียงใหม่ ปัจจุบันชื่อพระคริสตธรรมล้านนา ต่อมาได้ทำการประกาศที่บ้านผาเวียง ตำบลภูคา มีคนรับเชื่อหลายคนและสร้างอาคารคริสตจักรเป็นอาคารไม้ไผ่ทั้งหลัง ไม่นานผู้ใหญ่บ้านต่อต้านด้วยการนำคนมารื้อถอนอาคารหลังนี้และข่มขู่คริสเตียนใหม่ให้ทิ้งพระเยซูเสีย ในขณะเดียวกันที่บ้านยอดดอยพัฒนา ตำบลบ่อเกลือใต้ กลุ่มคริสเตียนที่นี่ก็ถูกข่มเหง

ต่อมาในราวปี 1986 กลุ่มคริสเตียนลัวะที่บ้านค้างฮ้อ ตำบลป่ากลาง ได้รวมตัวกันก่อสร้างอาคารนมัสการของเขาเอง เนื่องจากเข้าร่วมนมัสการกับชาวม้งแล้วฟังคำสอนที่เป็นภาษาม้งไม่เข้าใจ  จึงเกิดคริสตจักรสัมพันธ์ลัวะป่ากลางขึ้น ต่อมาได้ร่วมกับลุงวงศ์เข้าไปประกาศที่บ้านน้ำหมาว ตำบลบ่อเกลือใต้ มีคนรับเชื่อจำนวนหนึ่งแล้วตั้งคริสตจักรขึ้นที่นั่น ชื่อ คริสตจักรสัมพันธ์บ้านน้ำหมาว ตามชื่อหมู่บ้าน ต่อมาคนไปประกาศที่บ้านเวรบ่อเกลือเหนือ โดยมีนายบุญ นายจันทร์ ไปด้วย มีหลายคนรับเชื่อจึงเกิดคริสตจักรสัมพันธ์บ่อเกลือเหนือขึ้นอีกแห่งหนึ่ง

ต่อมา อ.ริค  กี้ ดีวอนวอลเด็น และครอบครัว ได้รับการทรงเรียกให้มาร่วมพันธกิจกับครอบครัว  ศจ.ดร.เดวิด ลี ฟิลแบค พระเจ้าได้อวยพรให้พันธกิจขยายไปที่บ้านห้วยล้อม ตำบลภูฟ้า บ้านห้วยล้อมเป็นหมู่บ้านชาวลัวะที่เคยเป็นคอมมิวนิสต์มาก่อน มีความสนใจในข่าวประเสริฐเป็นอย่างมาก มีคนกลับใจเป็นคริสเตียนหลายคน คริสตจักรของพระคริสต์จึงก่อกำเนิดขึ้นที่นี่อีกแห่งด้วย ต่อมาไม่นานนักมีผู้เชื่อจากคริสตจักรบ้านตาหลวง ชื่อนายเกตุ ยอดออน เป็นทหารพราน ได้ประจำการที่ดอยภูคา มีโอกาสได้พบปะชาวบ้านน้ำย้อที่เป็นชาวลัวะ ในเวลาเดียวกันก็ได้เป็นพยานถึงพระเยซูที่มีอำนาจเหนือผีให้ชาวบ้านฟัง ชาวบ้านส่วนหนึ่งสนใจเรื่องพระเยซู จึงได้ประสานงาน ศจ.ดร.เดวิด ลี ฟิลแบค ไปประกาศ มีผู้เชื่อหลายคน คริสตจักรสัมพันธ์บ้านน้ำย้อจึงเกิดขึ้น

ในปี 1991 อ.ริค ได้รู้จักนายวิชัย นวลทอง และมีโอกาสไปที่บ้านของเขาที่บ้านน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีคนสนใจเรื่องพระเยซูเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็มีการข่มเหงเป็นอย่างมากด้วย เป็นต้นว่า ผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านปลุกระดมชาวบ้านหัวรุนแรงเอาไม้ หิน ขว้างบ้านที่ใช้เป็นที่ประกาศ และทำลายรถยนต์เสียหาย ในปี 1993 มีคนรับเชื่อกว่า 30 คน ชัยชนะของพระคริสต์เกิดขึ้นอีกครั้งที่นี่จนมีคริสตจักรสัมพันธ์บ้านน้ำรีพัฒนาขึ้น

            ต่อมาทาง ศจ.ดร.เดวิด ลี ฟิลแบค และทาง อ.ริค  กี้ ดีวอนวอลเด็น ได้แนะนำให้กลุ่มคริสเตียนชาวลัวะจากที่ต่าง ๆ ไดรวมตัวกัน ขอจดทะเบียนสังกัดเป็นสมาชิกคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย ในปี 1997  โดยมีชื่อเต็มว่า “คริสตจักรสัมพันธ์ภาคคริสเตียนสามัคคี” ภายหลังจากนั้นได้มีการประชุมตัวแทนคริสตจักรเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการภาคตามธรรมนูญคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย อาจารย์ประวันวิทย์ คณิตสากล ได้รับเลือกให้เป็นประธานภาคคริสเตียนสามัคคีในสมัยแรกนี้

——————————————————————————————————————————————————————————————

History of the Founding of the Christian Unity (Lawa) District

The Christian Unity District of ACT is the fruit of the missionary work of Rev. Dr. David Lee Filbeck.  When Rev. Filbeck was in seminary, Rev. Garland Baer come to preach to the seminary students.  Rev. Baer challenged the students to offer themselves to the Lord as missionaries to their Lawa tribal brothers and sisters in Nan province of Thailand.  On that day Rev. Filbeck stood up and offered himself to the Lord to be a missionary and share the Gospel with Lawa tribal people in Nan.

In 1960, Dr. Filbeck arrived in Bangkok to study Thai language. In August, he travelled to Pua district of Nan Province, where Rev. Garland Baer welcomed him. But on this occasion, Dr. Filbeck was not able to go visit any Lawa villages because heavy rains made the roads impassible.  In April of 1961, Dr. Filbeck was able to travel to Pua district again and got to go up in the mountains to a Lawa village named Phawiang in Tambon Phukha, Pua district, Nan province. He began preaching Jesus there. Many people came to listen, but nobody was interested in believing in Jesus.  In April of 1962, Dr. Filbeck began studying the Lawa language full time from Lawa teachers, Mr. Muun Jitariy and Mr. Tip Inpa from Huaypuud and Danphana villages of Tambon Sataan. In October of that year, Dr. Filbeck was able to go and proclaim the Gospel in Tateentok village (Phanamyoi village). Five people became believers, so he began to build a house in the village, as the village leader gave him some land in the village cemetery.

In 1967, many Hmong tribal people were killed by Communists, and it became apparent that it was not a good time for evangelism with the Lawa people. So Rev. Dr. David Lee Filbeck moved his family to Chiang Mai to work with Pastor Laverne in radio Gospel broadcasts with FEBC.  In June of 1973, Dr. Filbeck founded a seminary in Chiang Mai, which today is called Lanna Theological Center. Afterwards, he had an opportunity to return to evangelize in Phawiang village in Tambon Phukha. Many people believed in Jesus, and so they built a church building entirely of bamboo. However, not long afterwards, the village leader began to oppose the church, and gathered people to demolish the church building and intimidate new Christians to renounce their faith in Jesus. At the same time, in the village of Yoddoiphatana, south Tambon Bokluea, the Christians were also being persecuted.

Sometime around 1986, the Christians in Khangho village of Tambon Paklang worked together to build a building of their own for worship purposes.   Because the Lawa believers worshiped with believers from the Hmong tribe, but did not understand the teaching in Hmong language, the Lawa believers founded the Lawa ACT Church of Paklang.  Then Dr. Filbeck worked together with Uncle Wong to go evangelize Nammao village, south Tambon Bokluea. After one villager trusted Christ, they founded a church named Nammao ACT Church after the name of the village. Next, Mr. Bun and Mr. Jantr went to evangelize at Wenbokluea North village, and many people believed in Christ, and so Bokluea North ACT Church was established.

Afterwards, Pastor Ricky Devon Walden and has family were called to come and minister with Dr. Filbeck and his family.  God blessed the mission work of these two families so that it spread in influence to Huaylom village of Tambon Phufaa, a Lawa village which had formerly been Communist.  There, the Lawa people were very interested in the Gospel, and many people repented and became Christians.  Thus the church of Christ was built and birthed in another village.  Not long afterwards, there was a believer from Taluang Church named Mr. Ketu Yodon who was a special forces soldier stationed at Doi Phukha who had opportunity to meet some Lawa people from Namyo village.  Mr. Ketu witnessed to the villagers about how Jesus has power over all the spirits (which they had long feared and venerated).  Some of the villagers were interested in Jesus, so Mr. Ketu brought Dr. Filbeck into the work. Together they shared the Gospel until there were many believers, thus founding Namyo Village Church.

In 1991, Pastor Rick met Mr. Wichai Nuanthong and had an opportunity to go to his home village of Namreephatana in Tambon Khunnan, Chlermphrakiart district. There some people were very interested in Jesus, but at the same time there was also intense persecution.  The persecution started when people of influence in the village incited extremist villagers to take sticks and rocks and throw them at the house which was being used as an evangelistic center, and to completely destroy the vehicle of the evangelists!  Nevertheless, in 1993, more than 30 people became believers!  The victory of Christ happened once again in this place until the Namreephatana ACT Church was formed.

Rev. Dr. David Lee Filbeck and Pastor Ricky Devon Walden counseled the Lawa Christians to unite and become member churches of ACT Thailand. They joined ACT in 1997 under the full name of Khristajakr Samphan Phak Christian Samakdee (Christian Unity District of ACT).  After joining ACT, representatives from the Lawa churches met to elect a board of directors according to the ACT constitution.  Pastor Prawanwity Khanitisakon was elected the first president of the Christian Unity District of ACT.

ที่อยู่คริสตจักรต่างภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคขมุ

คจ.สัมพันธ์น้ำสอด
39/2 ม.12 บ้านน้ำสลด ต.และ
อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130
Continue reading “ที่อยู่คริสตจักรต่างภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคขมุ”

ประวัติความเป็นมา – History

ผู้ก่อตั้งภาคขมุ 1992 เริ่มรวบรวมขมุผู้เชื่อ จาก 3 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย, จังหวัดน่าน, จังหวัดลำปาง มาประชุมที่เชียงใหม่ 5 ครั้ง หลังจากนั้นมีการร่วมตกลงว่าจะเข้ากับคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย(คจส.)

เมื่อปี 1993 ประชุมครั้งแรกที่อำเภอเชียงคำ ผู้จัดประชุมคือ อาจารย์นาริน OMF วันที่ 5 ธันวาคม 1993
เข้า คจส. โดยสมัครเข้ากับ อาจารย์สุทิพร สมจาย ในปี 1995 คจส. รับอย่างเป็นทางการ

In 1992, the founders of the ACT Khmu district began gathering Khmu believers from three provinces: Chiang Rai, Nan, and Lampang. They met together five times in Chiang Mai.  After these meetings, the participants agreed to become a part of ACT.

In 1993, ACT Khmu had its first meeting in Chiang Kham district. The organizer of this meeting, which took place on December 5, 1993, was Pastor Narin of OMF. The Khmu churches applied for membership with ACT through Pastor Suthiphon Somjai, and in 1995 were officially welcomed into ACT.

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคขมุ

ที่อยู่ติดต่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคขมุ

174 บ้านทุ่งยาว  ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 09-1707-9284  (อ.พงษ์  โนผ่า  : ประธาน)

คณะกรรมการบริหารคริสตจักรสัมพันธ์ภาคขมุ
http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/02/web2.gif