ความเคลื่อนไหวภาคต่าง ๆ ปี 2012

1.ภาคกลาง                             

  1. การจัดค่ายต่าง ๆ ในภาคกลาง
  2. การประกาศ บุกเบิกตั้ง คจ.ใหม่ในอำเภอที่ยังไม่มีคริสตจักร เช่น อ.ชุมตาบง อ.เก้าเลี้ยว ของ จ.นครสวรรค์
  3. การเข้าไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเช่น ช่วยซ่อมแซมบ้านหลังจากน้ำท่วมในเขตต่าง ๆ Continue reading “ความเคลื่อนไหวภาคต่าง ๆ ปี 2012”

สุขสันต์วันคริสตมาสและสวัสดีปีใหม่

องค์การคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย  (คจส. )
ขอขอบคุณในการอธิษฐานเผื่อ
ความร่วมมือและการสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ที่ท่านมีต่อ คจส.ด้วยดีตลอดมา Continue reading “สุขสันต์วันคริสตมาสและสวัสดีปีใหม่”

เลื่อนการประชุมกรรมการอำนวยการครั้งที่ 2 / 2011

เนื่องด้วยขณะนี้ได้เกิดอุทกภัยใหญ่ในประเทศไทย ในภาคกลาง ภาคอีสาน และกรุงเทพฯ
ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางของพี่น้อง  จึงขอเลื่อนการประชุมกรรมการอำนวยการ คจส.
ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2011 นี้ออกไป ก่อน และขอนัดประชุมอีกครั้ง ดังนี้

วันที่  17-18  มกราคม 2012   ประชุมกรรมการอำนวยการ คจส. 

เริ่มเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ที่ สำนักงานคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย จังหวัดเีชียงใหม่