ที่อยู่คริสตจักรต่างๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงโปว์

คจ.สัมพันธ์บ้านแม่ลาย
ม. 6 ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
จ.เชียงใหม่ 50240
อ.ทองเป็ง  นิรันดร์ชัย
08-4405-5875 Continue reading “ที่อยู่คริสตจักรต่างๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงโปว์”

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงโปว์

ที่อยู่ติดต่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงโปว์

206/1 หมู่ 3 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310  โทรศัพท์     08-4803-1239   (อ.จ่อดี ปู่เงิน: ประธาน)

คณะกรรมการคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงโปว์
http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/02/web1.gif

ที่อยู่คริสตจักรต่างๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคอีสาน

คจ.พันธกรชีวิตอำเภอบ้านแพง
379/1 ม.4 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง
จ.นครพนม 48140
อ.วิมล สิงห์ทอง 08-9843-5400
Continue reading “ที่อยู่คริสตจักรต่างๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคอีสาน”

ประวัติความเป็นมา – History of the Founding of ACT Isaan

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคอีสาน เป็นกลุ่มคริสตจักรที่เกิดขึ้นจากการรวมกันรับใช้ของทีมศิษยาภิบาล กลุ่มพันธกิจภาคอีสานตอนบน มีนิมิตในการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรในพื้นที่รอยต่อระหว่างสามจังหวัดคือ หนองคาย สกลนคร นครพนม ในทุกอำเภอที่ไม่มีคริสตจักร ไม่เคยประกาศ โดยได้รับความร่วมมือกับมิชชั่นพันธกิจเปาโลจากเกาหลีใต้ Continue reading “ประวัติความเป็นมา – History of the Founding of ACT Isaan”

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคอีสาน

ที่อยู่ติดต่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคอีสาน

379 ม.4 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140   โทรศัพท์ 089-843-5400  (อ.วิมล : ประธาน)

คณะกรรมการบริหารคริสตจักรสัมพันธ์ภาคอีสาน http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/02/web6.gif

ที่อยู่คริสตจักรต่างๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคลาหู่(เชเล)

คจ.ของพระคริสต์ลาหู่เชเลบ้านหนองเขียว
ตู้ป.ณ.48 อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ 50220
Continue reading “ที่อยู่คริสตจักรต่างๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคลาหู่(เชเล)”

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคลาหู่(เชเล)

ที่อยู่ติดต่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคลาหู่(เชเล)

279 ม.2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  โทรศัพท์ 087-184-5070 (อ.อนันต์ :ประธานฯ)

คณะกรรมการบริหารคริสตจักรสัมพันธ์ภาคลาหู่(เชเล)
http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/02/web7.gif

ที่อยู่คริสตจักรต่างๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคละว้า

คจ. สัมพันธ์ภาคละว้าบ้านสันติสุข
หมู่ 5 ต. แม่ลาหลวง อ. แม่ลาน้อย
จ. แม่ฮ่องสอน  58120
Continue reading “ที่อยู่คริสตจักรต่างๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคละว้า”

ประวัติความเป็นมา – The History of the Founding of the Lawa Church

ละว้าเป็นชนกลุ่มน้อยหรือชาวเขาเผ่าหนึ่งที่ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามดอยตามป่าทางภาคเหนือของประเทศไทย เป็นเผ่าที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นของเขาเอง และมีความเชื่อในเรื่องผีสาง เผ่าละว้าทุกหมู่บ้านจะนับถือผี มีการเลี้ยงผีตลอดทั้งปี เขาเชื่อว่าผีเป็นผู้ให้สิ่งต่างๆแก่พวกเขา ดังนั้นจึงให้เกียรติและเคารพนับถือผีอยู่ตลอดเวลา เวลามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นท่ามกลางพวกเขา เขาเชื่อว่าเขาอาจทำบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดต่อผีผู้เป็นเจ้าของเขา จึงมีการเลี้ยงการบนไว้ เพื่อแลกกับชีวิตคืนมาพวกเขาต้องทำอย่างนี้เป็นเวลาช้านาน Continue reading “ประวัติความเป็นมา – The History of the Founding of the Lawa Church”

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคละว้า

ที่อยู่ติดต่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคละว้า

ตู้ป.ณ.10 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์.081-724-8682 (ศจ.ทองทิพย์ : ประธานฯ)

คณะกรรมการบริหารคริสตจักรสัมพันธ์ภาคละว้า
http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/02/web5.gif