ความเคลื่อนไหวภาคต่าง ๆ 2011

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง

  1. มีการจัดค่ายผู้นำ/ผู้รับใช้/มิชชันนารี วันที่ 17-18 มิถุนายน 2011
  2. กำลังบุกเบิกคริสตจักรใหม่อีก 1 แห่ง ที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่บ้านชีวิทัศนวัฒน์ และที่จังหวัดชัยนาท อย่างน้อย 1 แห่ง
  3. มีการประกาศทางสถานีวิทยุชุมชนที่จังหวัดสระบุรี จังหวัดอุทัยธานี และที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
  4. มีกลุ่มเข็มทิศ ที่ทำงานกับนักศึกษาตามสถาบันต่าง ๆ ในภาคกลาง Continue reading “ความเคลื่อนไหวภาคต่าง ๆ 2011”

ความเคลื่อนไหวภาคต่าง ๆ

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคขมุ
1.    30 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2010 มีการอบรมผู้นำที่บ้านห้วยจ้อ จ.เชียงราย ผู้นำคริสตจักรทั้งลาวและไทยมาประชุมรวมกัน ทั้งหมดประมาณ 70 กว่าคน
2.    ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา คริสตจักรขมุเชียงใหม่ ส่งคนไปช่วยประกาศหนุนใจพี่น้องที่ จ.บุรีรัมย์ ช่วยประกาศและสอนเด็กเป็นโครงการคอมแพสชั่น และมี 3 คนไป จ.ลำบาง  4 คนไป จ.เชียงราย และ อีก 2 คนไป จ.น่าน
3.    มีการบุกเบิกสถานประกาศที่ห้วยกอก อ. เชียงของ จ.เชียงราย 6 ครอบครัว
4.    3-5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีค่ายอบรมผู้นำ ทั้งลาวและไทยที่ จ.หนองคาย ผู้ที่มาเข้าร่วม 102 คน และเชิญขมุที่อเมริกามาช่วยสอน
5.    แปลหนังสือเพลงขมุคริสเตียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ 5,000 เล่ม Continue reading “ความเคลื่อนไหวภาคต่าง ๆ”

ความเคลื่อนไหว 2010

รายงานความเคลื่อนไหว พันธกิจภาค และหน่วยงาน

            1.ภาคละว้า

                        ความเคลื่อนไหว

  1. การจัดค่ายต่างๆ

ค่ายสตรี จัดในวันที่ 1-4 เมษายน 2010 ผู้เข้าร่วมประมาณ 280 คน

ค่ายอนุชน จัดในวันที่ 13-16 เมษายน 2010 ผู้เข้าร่วมประมาณ 400 คน

ค่ายบุรุษ จัดในวันที่ 5-8 สิงหาคม 2010 Continue reading “ความเคลื่อนไหว 2010”

ความเคลื่อนไหวภาคต่างๆ

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง

1.      ภาคกลางเดิมมี 4 เขต ปัจจุบันเบ่งออกเป็นอีก 1 เขต ประกอบด้วย สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และกำแพงแสน แต่ละเขตกำลังมีการเริ่มบุกเบิกคริสตจักรใหม่ ดังนี้

เขต 1 อำเภอหนองขาหย่าง

เขต 2 บ้านหนองโพธิ์ อำเภอสรรพยา

เขต 4 อำเภอแสวง อำเภอภาชี คริสตจักรที่อำเภอเมืองลพบุรี

2. มีการสร้างผู้นำโดยใช้ศูนย์อบรมพระคัมภีร์ที่จังหวัดชัยนาท

3.มีสถานีวิทยุชุมชนที่คริสตจักรเมืองอุทัย  คริสตจักรบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ Continue reading “ความเคลื่อนไหวภาคต่างๆ”