หัวข้ออธิษฐาน 1/2015

วิทยุเพื่อชีวิต

1.งบประมาณต่าง ๆ ของวิทยุเพื่อชีวิตที่จะพอเพียงในแต่ละเดือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประเทศเกาหลี

2.ค่าสถานีของวิทยุ วปถ.10 จ.เชียงราย ซึ่งเป็นเงินถวายจากผู้ฟัง (ส่วนใหญ่ไม่ใช่คริสเตียน) ในแต่ละเดือนจะมีเงินถวายเข้ามาไม่คงที่

ขอพระเจ้าอวยพรที่เราจะมีพอเพียงและสามารถ ออกอากาศต่อไปได้เรื่อย ๆ Continue reading “หัวข้ออธิษฐาน 1/2015”

เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คจส.2/2014

เรียนเชิญคณะกรรมการอำนวยการคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คจส. ครั้งที่ 2/2014
ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2014

ที่สำนักงานคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 09.00 น

Continue reading “เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คจส.2/2014”

หัวข้ออธิษฐาน 1/2014 – Prayer Points

ภาคกลาง
1. การรับใช้ของทีมประกาศอนุชน ให้รับการเสริมกำลังจากพระเจ้าในการประกาศ
2. งบประมาณการสร้างค่ายเขต 4 และงบประมาณในการปรับปรุงค่ายภาคกลาง
3. ผู้ที่อบรมในโครงการเปาโล จะเข้าใจและนำไปใช้ให้เกิดผล
4. การบุกเบิกคริสตจักรบ้านที่ตำบลด่านช้าง ผู้นำในหมู่บ้าน จะเปิดใจรับเชื่อพระเจ้า
Continue reading “หัวข้ออธิษฐาน 1/2014 – Prayer Points”

พิธีสถาปนาศาสนาจารย์

คริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย จัดพิธีสถาปนาและรับรองศาสนาจารย์
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2012
อาจารย์อิสระ แดงเรือน และศาสนาจารย์ประเสริฐ มูลทรัพย์

ชมภาพพิธีสถาปนาศาสนาจารย์ Continue reading “พิธีสถาปนาศาสนาจารย์”

หัวข้ออธิษฐาน 2/2012

ภาคกลาง
1. การสร้างค่ายเขต 4 เจาะบ่อน้ำ สร้างบ้านพักคนเฝ้าค่าย ขอไฟฟ้า
2. งานบุกเบิกคริสตจักรใหม่
3. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในภาค
4. จะมีตัวแทนเขต 1 เข้ามาร่วมในกรรมการภาค
5. การประกาศทางสถานีวิทยุคริสตจักรบรรพตพิสัย
6. ศูนย์อบรมพระคัมภีร์ชัยนาท อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาที่มาเรียนและการบริหารของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
Continue reading “หัวข้ออธิษฐาน 2/2012”

หัวข้ออธิษฐาน ปี 2012

อธิษฐานเผื่อภาคกลาง
1. คริสตจักรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม การฟื้นฟูสภาพอาคารคริสตจักรและบ้านสมาชิก
2. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้นำคริสตจักรและพี่น้องสมาชิก
3. งานอนุชนและงานเด็กในภาคกลาง Continue reading “หัวข้ออธิษฐาน ปี 2012”