ติดต่อเรา : Contact Us

สำนักงานคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย

เลขที่ 13 ถ.หนองประทีป ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  หรือที่ Email: act_thailand@yahoo.com,  หรือ Facebook: https//www.facebook.com/act.inthailand

เวลาทำการ

  • วันจันทร์และวันอังคาร  เวลา 8.30-16.30 น.
  • วันพุธ                                 เวลา 8.30-12.00 น.

นอกเวลาติดต่อที่  089-566-7068 (เลขาสำนักงาน คจส.) หรือ 081-724-8682  (ประธาน คจส.)