ปฏิทินคจส. Calendar 2019

ประชาสัมพันธ์ค่ายครอบครัว คจส. ครบรอบ 36 ปี

กรรมการจัดค่ายร่วมประชุมวางแผนและเตรียมงานค่าย “ก้าว…ไปด้วยกัน” ณ.สนามกีฬา 700 ปี เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับพี่น้องมวลสมาชิกในคริสตจักรสัมพันธ์ทั่วประเทศรวมทั้งมิชชั่นนารีที่ทำงานร่วมกับ คจส. โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1,000 ชีวิต ที่จะมาร่วมรับพระพร

ขอเชิญชวนพี่น้องในคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทยในแต่ละภาค เริ่มต้นที่จะอธิษฐานและจัดเวลาของพี่น้อง พร้อมกับประชาสัมพันธ์ในภาคต่างๆ นะครับ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานคจส.ครับ

ปฏิทินการประชุมของคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย ประจำปี 2019

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019  ประชุมบริหาร

วันที่ 21 พฤษภาคม 2019 ประชุมบริหาร

วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2019 ประชุมอำนวยการ

วันที่ 20 สิงหาคม 2019 ประชุมบริหาร

วันที่ 14-16 ตุลาคม 2019 ค่ายฟื้นฟู คจส.ครบรอบ 36 ปี  ณ.สนามกีฬา 700 ปี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2019 ประชุมบริหาร

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2019 ประชุมอำนวยการ