ความเคลื่อนไหวภาคต่าง ๆ 2/2012

1.ภาคกลาง

 1. การบุกเบิกงานตั้งคริสตจักรในที่ใหม่ในปี 2013
 2. มีการจัดจ่ายฟื้นฟูประจำปีของภาคและของแต่ละเขต
 3. แต่ละเขตมีเป้าหมายบุกเบิกตั้งคริสตจักรใหม่
 4. ปี 2013 จะเริ่มสร้างค่ายของเขต 4 ตามขั้นตอนของแปรนที่วางไว้
 5. บุกเบิกคริสตจักรใหม่ในเขต 2 และเขต 3
 6. จะมีการจัดค่ายฟื้นฟูประจำปีของเขต 4 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2012
 7. ค่ายฟื้นฟูของภาค วันที่ 22-24 มีนาคม 2013

2.ภาคม้ง

 1. กรรมการภาคได้ออกเยี่ยมเยียนสมาชิกทั้ง 5 เขต 40 กว่าคริสตจักรใช้เวลา 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2011-2012
  เป้าหมายคือหาข้อมูลคริสตจักรเพื่อจะได้เสริมสร้างให้คริสตจักรเติบโตทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณ
 2. ภาคม้งจะจัดค่ายสามัญประจำปีในวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2013 ณ ศูนย์น้ำธำรงชีวิต และในค่ายนี้จะมีการเลือกตั้งกรรมการภาคด้วย

 3.ภาคยิวเมี่ยน

 1. ก่อสร้างอาคารหอพักชายเริ่มทำเดือนตุลาคมจะเสร็จภายในเดือนเมษายน 2013
 2. สถานอบรมที่เชียงแสนมีการเกิดผลมาก ขณะนี้ยิวเมี่ยนลาว รับเชื่อกว่า 1,000 คน
 3. มีผู้รับใช้เต็มเวลาเพิ่มขึ้นอีก 4 คน

4.ภาคกรุงเทพ

 1. การย้ายสถานที่นมัสการของบางคริสตจักร และมีการสร้างอาคารคริสตจักรใหม่ (คจ.ส่องสว่าง และ คจ.ชีวิตบางนา)
 2. ศิษยาภิบาลบางท่านลาออกจากคริสตจักรบางแห่ง (คจ.นาวาบางพลี  คจ.บ้านสุขเกษม)
 3. มีการตั้งคริสตจักรใหม่
  – คริสตจักรคลองหลวงเริ่มเปิดคริสตจักรลูก
  – มิชชันนารี OMF บางคนกำลังเปิดคริสตจักรใหม่

5.ภาคไทยเหนือ

 1. อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมามีการนมัสการพระเจ้าร่วมกันของเขตเชียงใหม่ที่คริสตจักรสหภาพ มีพี่น้องเข้าร่วมนมัสการประมาณ 500 คน   แบ่งปันพระคำโดยอ.อิสระ  แดง เรือน
 2. การประชุมภาคเมื่อเดือนมิถุนายน ที่อำเภอเวียงแหง มีพี่น้องเข้าร่วมตัวแทนจากเชียงรายเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และมีเขตใหม่ คือ เวียงแหงและเชียงดาว เพราะอยู่ใกล้กัน และเป็นพี่น้องไทยใหญ่เหมือนกัน

6.ภาคละว้า

 1. ภาคละว้าได้ส่งมิชชันนารี 1 ครอบครัว คือ ผป.อนุศักดิ์และคุณมะลิ ไปรับใช้พระเจ้ากับเผ่าไปร   ที่จังหวัดน่าน โดยเริ่มงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2012
 2. วันที่ 27-30 ธันวาคม 2012 ภาคละว้าจะจัดการประชุมใหญ่ประจำปีที่คริสตจักรบ้านแพะโดยมี ศจ.มาโนช  แจ้งมุข มาเป็นวิทยากร    โดยจะมีผู้มาร่วม 20 คริสตจักร  ประมาณ 1,200 คน
 3. ภาคละว้ามีเป้าหมายในการไปบุกเบิกคริสตจักรใหม่ในท่ามกลางหมู่บ้านละว้า  ที่ยังไม่มี    ผู้เชื่อ
 4. ภาคละว้าจะมีการจัดประชุมครอบครัวผู้รับใช้ปีละ 1 ครั้ง ในวันที่ 11-13 มกราคม 2013

7.ภาคขมุ

 1. วันที่ 4-6 สิงหาคม ที่ผ่านมามีการจัดค่ายผู้นำ ที่จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้าร่วม 80 คน
 2. มีการจัดค่ายผู้นำที่ห้วยจ้อต้นเดือนกันยายน มีผู้เข้าร่วม 50 คน
 3. ส่งนักศึกษาพระคริสตธรรมไปอยู่ประจำแต่ละคริสตจักรช่วงปิดเทอม 1 เดือน  คริสตจักรละ 2 คน
 4. จะมีการจัดค่ายศิษยาภิบาล ที่จังหวัดหนองคาย วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2012

8.ภาคอีสาน
เว็ปบอร์ดคริสตจักรพันธกรชีวิต ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ตามลิ้งด้านล่าง
http://puntakoncheeweed.blogspot.com/

9.ภาคลาหู่(เชเล)

 1. ได้มีการไปเยี่ยมเยียนสถานประกาศและคริสตจักร
 2. มีการประชุมคณะกรรมการภาค
 3. อนุชนคริสตจักรหนองเขียวได้มีการออกไปประกาศที่หมู่บ้านดอยมดและห้วยโป่ง
 4. เปิดสอนพระคัมภีร์ที่บ้านสันติสุขเป็นเทอมที่ 2