การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 2/2011

17-18 มกราคม 2012    ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 2/2011

(เลื่อนมาจากเดือนพฤศจิกายน 2011 ที่ผ่านมา เนื่องจากน้ำท่วม)

มีคณะกรรมการ ประธาคภาคและตัวแทนแต่ละภาคของคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย

เข้าร่วมทั้้งหมด 27 คน