คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง

ที่อยู่ติดต่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง

81/1 หมู่ 8 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15250  โทรศัพท์.  08-7060-7013     (ศจ :เย็น ประธานฯ)

คณะกรรมการบริหารคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง

www.actthai.org/wp-content/uploads/2011/09/web.gif