ที่อยู่คริสตจักรต่าง ๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพ – Contact Details for ACT Bangkok Churches

คจ.คลองจั่น
1256 ซ.ศรีบูรพา2 ถ.ศรีบูรพา
คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทร/แฟกซ์ 02-377-7843
ศจ.อนันต์ ดะนัย (ศบ.)โทร.08-1488-2851
danai_anan@hotmail.com

คจ.หัวหมาก
2220/26-27 ซ.36/1 ม.ศรีสุโขทัย
ถ.รามคำแหง หัวหมาก
กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-732-3730-1
ผป.พรเทพ มาสถิตย์
โทร.08-6313-3227

คจ.ประชานิเวศน์
40/2943 ถ.สายที 12
ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000โทร.02-589-4207
อ.อัษฎา พรสกุลคริสต์
โทร.08-6912-3040
Seth_0707@hotmail.com
อ.สุรศักดิ์ บรรจุแก้ว
โทร.08-7708-9774

คจ.สัมพันธ์รวมพระพร
59 ซ.ประชาอุทิศ 27 แยก 6
ถ.ประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ
กรุงเทพฯ  10140
โทร.02-872-7138
อ.ประยงค์ รุ่งสว่างสาธิต (ศบ.)
โทร. 08-4334-1690 yong_jesus@hotmail.com

คจ.สัมพันธ์แห่งชีวิตบางนา
50/773 สุขุมวิท105 ถ.ลาซาล
บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร.02-361-5787
อ.นิวัฒน์ ชำกรม (ศบ.)
โทร.08-9550-0680

คจ.สัจธรรมกรุงเทพ
45 ซ.ทวีเชิดชูแยก 2 ดินแดง
ถ.ประชาสงเคราะห์ 33
ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10400
โทร.02-277-3801

คจ.ใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ
51 ซ.รามคำแหง16  หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร.02-718-7301-2
ผป.ประสิทธิ์ มังคลา
โทร.08-1817-8319

คจ.สัมพันธ์บ้านสขุเกษม
801/413 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร.02-992-5525
ผป.อิสยาห์ กุศลนิมิตร
โทร.08-9152-1309

คจ.สัมพันธ์รอดอนันต์
85/244 ซ.เสรีไทย 9 ถ.เสรีไทย
คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทร.02-733-8208,02-377-3171
อ.ปัญญา   ไผ่แก้ว
Panya_bnk@hotmail.com

คจ.ชุมชนแห่งพระคุณ
ตู้ ปณ.1013 เกษตรศาสตร์
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทร. 08-5988-5584,09-0971-3290,
09-4703-8270

คจ.สัมพันธ์คลองหลวง
19/95 ซ.5/9 ม.5 ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120
อ.ประสิทธิ์ หาดแก้ว
โทร.08-4077-7440
ajarn.prasit@gmail.com

คจ.สัมพันธ์สุวรรณภูมิ
144/7 ซ.42 การเคหะร่มเกล้า
ต.คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520โทร.02-915-3922
อ.วีระพงษ์ วัฒนบัญชา
โทร.08-7080-5592
lovegodlove@gmail.com

คจ.สัมพันธ์คลองด่าน
187/25 ม.6 เทศบาลคลองด่าน
ซ.3 (สุขเจริญ) ต.คลองด่าน
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550

คจ.สัมพันธ์นำพระพร
122/66 ถ.ประชาอุทิศ 91/2
เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ 10140
โทร.02-871-5132
อ.พลวัฒน์ พงศ์พระศิริกุล(ศบ.)
โทร.08-3244-1281
pollawatdao@yahoo.com

คจ.ส่องสว่าง
125/613 หมู่ 7 ซ.เปรมฤทัยกลาง
ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.02-337-0744
อ.สังวาลย์ ปิ่นแก้ว
โทร.08-4927-8377

คจ.สัมพันธ์สามัคคี(นนท์)
222 ถ.นนทบุรี-สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี 11000
อ.ธัญญาพร นวจองพันธุ์
โทร.08-4111-7073
inglovegod@hotmail.com

คจ.สัมพันธ์บ้านพระพร
241/2 ซ.G 11 หมู่บ้านสัมมากร
เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง
กรุงเทพ 10240
โทร.02-373-6608
อ.ชาญชัย โสแสนน้อย
โทร.08-4030-3527
punsosannoi@gmail.com
อ.โสภณ โอโนะ
โทร.08-4102-6288
silvio.onoe@gmail.com

คจ.สัมพันธ์เปนีเอล
841/5 ม.9 บ้านห้วยชุมพร
ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20220
อ.โยธิน แก้วสว่าง
โทร.08-1814-7980

คจ.สัมพันธ์อิมมานูเอลบางนา
112/1693 ชุมชนเคหะบางนา
ซ.บางนา-ตราด46
ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260
ศจ.โยชูวา โทร.08-1827-7161

คจ.นาวาบางพลี
36/2 ม.9 ถ.ลาดกระบัง 14/1
ซ.ราชา ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.02-727-7955
ศจ.สถาพร ลี
โทร.08-1915-3118
thaimj@hanmail.net

คจ.แห่งพระสัญญา
50/1 ม.6 ต.กุฏโง้ง
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
อ.สมชาย ณะกัณฑ์
โทร.08-3121-4435
sssaun@gmail.com

คจ.มานาไทย
24/19-21 ถนอมมิตรพารค์ ตึก13
ถ.รามอินทรา ซ.วัชรพล
แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
ศจ.ชุงฮอย คู โทร.08-7808-4230
actng@hanmail.net

คจ.สัตหีบ
187/26 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
นอ.ธีรพงศ์ ทัศบุตร
โทร.08-1795-5177

คจ.สัมพันธ์นบ้านขอบพระคุณ
187/38 หมู่ 2 ซ.ต้นสน 9  ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120
อ.วันชัย  ตรีปิยชาติ
โทร.02-960-5938

คจ.สัมพันธ์เอื้ออาทรบึงกุ่ม
48/799 ถ.เสรีไทย ซ.43 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

สถานประกาศนาวาสุวินทวงศ์
37/45 หมู่ 1 ต.คลองอุดมชลกร
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
อ.วันชัย อิทธิกรรักษา
โทร.08-9265-4611

สถานประกาศแห่งความรักในสมุทรปราการ
9/12 หมู่ 16 ซ.ศรีด่าน 22 ถ.ศรีนครินทร์
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

คจ.เขาเต่า
8/3 บ้านเขาเต่า ซ.หัวหิน 126
ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
อ.กัมปนาท  ผุยอุทธา
โทร.08-9191-7774,08-9714-5178

คจ.ท่าข้าม
643 ซ.100/4 ถ.อนามัยงามเจริญ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
Rev.Younghoi  Jeong
โทร.08-7078-8786
grapech@naver.com

คจ.อิมมานูเอลคลองหลวง
16/14 หมู่ 13 ซ.เอราวัณ 15 ถ.เลียบคลองสอง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
อ.สมัย  สมานทอง
โทร.08-4933-9246