ประวัติความเป็นมา – The History of ACT Bangkok

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพเริ่มประมาณปี 1989 โดยมี อาจารย์ดนัย อีเรียล มิชชันนารี OMF. ได้ประสาน และติดต่อศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรต่างๆ ในกรุงเทพ ซึ่งในเวลานั้นมีอยู่ 4 คจ. คือ คริสตจักรหัวหมาก : ศจ.เชน เจริญสวัสดิ์, คริสตจักรคลองจั่น : ศจ.อนันต์ ดะนัย, คริสตจักรประชานิเวศน์3 : อ.ทวีศักดิ์ เส้งรอด และคริสตจักรประชาอุทิศ : อ.ธานินทร์  ได้พบปะหนุนใจกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยได้เริ่มประชุมกันเป็นทางการครั้งแรกที่คริสตจักรหัวหมาก(หอพักนักศึกษา ซอยรามคำแหง 35)

ต่อมามีคริสตจักรเพิ่มมากขึ้น มีการจัดค่ายร่วมกัน สลับกับการจัดนมัสการฟื้นฟู ขอบคุณพระเจ้าปัจจุบัน มีคริสตจักรทั้งหมด 24 แห่ง

และเราเชื่อว่า การร่วมมือ การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งมิชชันนารีและคนไทย เราจะมีคริสตจักรใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย

The Bangkok division of ACT began around the year 1989 with an OMF missionary named Danai Irial, who began communicating with four ACT churches in the Bangkok area, coordinating them to form the Bangkok sector of ACT.  The four founding churches were the HuaMak Church of Rev. Chane Jaroensawasde, KhlongJun Church of Rev. Anunt Danai, Prachaniwesn3 Church of Rev. Thawisukdi Saengroud, and Prachauthit Church of Pastor Thanintr.  These four churches started formally meeting together to build fellowship and encourage one another for the first time at HumMak Church in a dormitory at Soi Ramkhamhaeng 35.

The number of churches in ACT’s Bangkok area grew, and the churches began hosting camps together, alternating with hosting revival worship meetings.  Thanks be to God!  Today there are a total of 24 churches in ACT Bangkok!

We believe that through both foreign missionaries and Thai people being united and working together there will be many more new churches planted!