คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงสะกอ

ที่อยู่ติดต่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงสะกอ

35 หมู่10 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  โทรศัพท์             08-7173-6455       (อ.ดีพอ ระบือธรรมวงศ์ :ประธานฯ)

คณะกรรมการบริหารคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงสะกอ