การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย

[photo 1]

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย

วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *