หัวข้ออธิษฐาน 1/2015

วิทยุเพื่อชีวิต

1.งบประมาณต่าง ๆ ของวิทยุเพื่อชีวิตที่จะพอเพียงในแต่ละเดือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประเทศเกาหลี

2.ค่าสถานีของวิทยุ วปถ.10 จ.เชียงราย ซึ่งเป็นเงินถวายจากผู้ฟัง (ส่วนใหญ่ไม่ใช่คริสเตียน) ในแต่ละเดือนจะมีเงินถวายเข้ามาไม่คงที่

ขอพระเจ้าอวยพรที่เราจะมีพอเพียงและสามารถ ออกอากาศต่อไปได้เรื่อย ๆ

3. สุขภาพและกำลังของอ.สมชาย มีชูฤทธิ์ และขอพระเจ้าเสริมกำลังทีมงานทุก ๆ ท่าน


ภาคลาหู่(เชเล)

1.การประกาศข่าวประเสริฐและสอนพระคัมภีร์กับพี่น้องลาหู่(เชเล) ที่ต่างประเทศ และในประเทศไทย

2.ผู้นำคริสตจักรจะมาเข้าร่วมการอบรมผู้นำคริสตจักรในเดือนกันยายน 2015


ภาคคริสเตียนสามัคคี

1.การเยี่ยมเยียนและประกาศในหมู่บ้านเป้าหมาย 5 หมู่บ้าน

2.การสร้างผู้นำฆราวาสเพื่อช่วยงานคริสตจักร

3.การจัดค่ายสตรีของภาคคริสเตียนสามัคคี


ภาคอีสาน

1.การก่อสร้างอาคารของ 2 คริสตจักร คจ.ธารพระพรบุ่งคล้า และ คจ.นิเวศน์อธิษฐาน จ.บึงกาฬ

2.การสำรวจจุดพันธกิจลุ่มน้ำโขง ฝั่งไทย-ลาว(เชียงราย-อุบล – เวียงจันทร์-พงสาลี)

3.การเริ่มจุดพันธกิจ ที่ จ.อุบลราชธานี จ.นครพนม อ.ท่าลี้

4.การเลี้ยงดูผู้เชื่อให้เติบโต

5.ทีมผู้รับใช้ (สุขภาพและครอบครัว)


ภาคขมุ

1.การแปลพระคัมภีร์ และงบประมาณในการจัดพิมพ์ครั้งแรกในเดือนสิงหาคมนี้ คือพระธรรมปฐมกาล และพระกิตติคุณ 4 เล่ม

2.สถานประกาศที่บ้านห้วยกอก อ.เชียงของ ที่จะมีคนเปิดใจต้อนรับพระเยซูเพิ่มขึ้น

3.นักศึกษาพระคริสตธรรม 3 คน ที่ พระคริสตธรรมพะเยา 1 คน และที่เชียงราย 2 คน เพื่อที่เรียนจบมาแล้วจะเป็นผู้รับใช้ต่อไป


ภาคละว้า

1.ผู้รับใช้มีสติปัญญา ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

2.เป้าหมายการสร้างอาคารคริสตจักรบ้านแป๊ะ

3.ค่ายประชุมใหญ่ประจำปีบุรุษ 30 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2015

4.ผู้เชื่อ 6 ครอบครัวที่ยังไม่มีผู้เลี้ยง


ภาคไทยเหนือ

1.การก่อสร้างอาคารคริสตจักรสุขสัมพันธ์เชียงราย และที่แม่สะกึด จ.แม่ฮ่องสอน

2.การประกาศที่เวียงแหง ยังมีการข่มเหงอยู่ในบางพื้นที่

3.กลุ่มอนุชนในภาคไทยเหนือเพื่อจะรวมตัวกันได้ในอนาคตต่อไป


ภาคยิวเมี่ยน

1.การประชุม

ประชุมแผนงานภาคยิวเมี่ยน วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2015

– ประชุมแผนงานค่ายสามัญ     วันที่ 29-30 มิถุนายน 2015

– ประชุมแผนงานค่ายอนุชน     วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2015

2.พันธกิจ

– อบรมสตรี ปลายเดือนมิถุนายน ที่เวียดนาม

– การอัดเสียงพระคัมภีร์เป็นภาษายิวเมี่ยนร่วมกับยิวเมี่ยนที่อเมริกา

– การจัดค่ายครอบครัว วันที่ 16-18 ธันวาคม 2015 ที่ประเทศไทยร่วมกับอเมริกา ลาว และ
เวียดนาม

3.โครงการ

– หาทุนก่อสร้างหอประชุมที่สำนักงานภาคยิวเมี่ยน

– หาทุนเงินเดือนช่วยผู้รับใช้แต่ละเดือน

– การสร้างอาคารคริสตจักรหลังใหม่หลายคริสตจักร

– แผนการบุกเบิกคริสตจักรที่บ้านป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน

4.อบรม

-จัดอบรมผู้รับใช้ภาคยิวเมี่ยน

-ย้ายศูนย์อบรมจากเชียงแสนมาที่สำนักงานภาคยิวเมี่ยนที่อำเภอแม่จัน


ภาคกะเหรี่ยงโปว์

1.คณะกรรมการในการบริหารงานภายในภาค ความสัมพันธ์และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของ ทีมผู้รับใช้

2.ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของกลุ่มบุรุษ กลุ่มสตรี และกลุ่มอนุชน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในภาคการขยายคริสตจักรใหม่

เพื่อการเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณจะเจริญขึ้นการประกาศทางวิทยุชุมชน

3.งบประมาณในการบริหาร ผู้จัดรายการ

 

ภาคม้ง

1.การสร้างหอประชุมสำหรับ 2,000 คน งบประมาณ 5 ล้านบาท

2.การเสริมสร้างผู้นำคริสตจักร การสร้างสาวก

3.พระคริสตธรรมม้ง เอเชีย ที่จ.อุดรธานี จะเปิดเป็นทางการวันที่ 10 สิงหาคม 2015

 

ภาคกลาง

1.คริสตจักรท้องถิ่นในเขตต่าง ๆ ผู้รับใช้ ผู้นำ สมาชิก ในการรับใช้

2.การประกาศข่าวประเสริฐในภาคกลาง ให้คนที่ได้ยินและเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้รับความรอดและเข้มแข็งในพระเจ้า เป็นกำลังของคริสตจักร

3.คณะกรรมการอนุชน คณะกรรมการเด็ก ที่จะเสริมสร้างให้เติบโตในองค์พระเยซูคริสต์การพบปะระหว่างผู้รับใช้

ผู้นำ ในภาค ให้มีความผูกพันและเป็นหนึ่งในการรับใช้