Get Adobe Flash player

ภาคม้ง : Hmong

ที่อยู่คริสตจักรต่างๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคม้ง – Addresses of Hmong Churches

คจ.สัมพันธ์บ้านโหล่งปง
ม.4  ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่ 50270
อ.ไกรสร  แสงเพชรไพบูรณ์
(รักษาการศบ.)
Continue reading

ประวัติความเป็นมา – History of the Founding of ACT Hmong

1.      คริสตจักรม้งเกิดได้อย่างไร

 1.1  ในปีคศ.1953 มิชชั่นนารีคณะโอเอ็มเอฟได้เริ่มประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวม้งที่จังหวัดตาก ที่หมู่บ้านห้วยน้ำเหลือง มิชชั่นนารีชื่อภาษาม้งว่า อาจารย์ หล่อตั๋ว (otto scheuzer) ในเดือนตุลาคมปีนั้นมีผู้เชื่อ 5 ครอบครัว ต่อมาอีก 2 เดือนก็มีคนมาเชื่อเพิ่มอีก 9 ครอบครัว แต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นคือหลังจากนั้น 3 เดือนได้มีชาวม้งกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาจากประเทศลาวบอกว่า ชาวฝรั่งชอบกินคน จึงทำให้ 9 ครอบครัวนี้กลัวและหันกลับไปนับถือผีและบรรพบุรุษอย่างเดิม Continue reading

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคม้งในประเทศไทย (คสภม)

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคม้ง (คสภม)
Hmong Associated Churches In Thailand (HACT)

pawg ntseeg mob sws teg huv thaibteb (S.K.T)

ที่อยู่ติดต่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคม้ง

ตู้ ปณ. 4 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

คณะกรรมการบริหารคริสตจักรสัมพันธ์ภาคม้ง www.actthai.org/wp-content/uploads/2011/09/web1.gif