สวัสดีปีใหม่

ขอทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของท่านด้วยและให้โครงการที่ท่านคิดนั้นสำเร็จทั้งสิ้น สดุดี 20:4

หัวข้ออธิษฐาน 1/2015

วิทยุเพื่อชีวิต

1.งบประมาณต่าง ๆ ของวิทยุเพื่อชีวิตที่จะพอเพียงในแต่ละเดือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประเทศเกาหลี

2.ค่าสถานีของวิทยุ วปถ.10 จ.เชียงราย ซึ่งเป็นเงินถวายจากผู้ฟัง (ส่วนใหญ่ไม่ใช่คริสเตียน) ในแต่ละเดือนจะมีเงินถวายเข้ามาไม่คงที่

ขอพระเจ้าอวยพรที่เราจะมีพอเพียงและสามารถ ออกอากาศต่อไปได้เรื่อย ๆ Continue reading “หัวข้ออธิษฐาน 1/2015”

หัวข้ออธิษฐาน 2/2014

1.ภาคลาหู่(เชเล)  

  1. การประกาศข่าวประเสริฐวันที่ 13-14 ธันวาคม 2014 ที่ สถานประกาศดอยมด จัดงานคริสตมาส
  2. การมอบถวายคริสตจักรหลังใหม่ วันที่ 20 ธันวาคม 2014 คจ.สัมพันธ์บ้านหนองเขียว

Continue reading “หัวข้ออธิษฐาน 2/2014”

หัวข้ออธิษฐาน 1/2014 – Prayer Points

ภาคกลาง
1. การรับใช้ของทีมประกาศอนุชน ให้รับการเสริมกำลังจากพระเจ้าในการประกาศ
2. งบประมาณการสร้างค่ายเขต 4 และงบประมาณในการปรับปรุงค่ายภาคกลาง
3. ผู้ที่อบรมในโครงการเปาโล จะเข้าใจและนำไปใช้ให้เกิดผล
4. การบุกเบิกคริสตจักรบ้านที่ตำบลด่านช้าง ผู้นำในหมู่บ้าน จะเปิดใจรับเชื่อพระเจ้า
Continue reading “หัวข้ออธิษฐาน 1/2014 – Prayer Points”

หัวข้ออธิษฐาน 2/2012

ภาคกลาง
1. การสร้างค่ายเขต 4 เจาะบ่อน้ำ สร้างบ้านพักคนเฝ้าค่าย ขอไฟฟ้า
2. งานบุกเบิกคริสตจักรใหม่
3. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในภาค
4. จะมีตัวแทนเขต 1 เข้ามาร่วมในกรรมการภาค
5. การประกาศทางสถานีวิทยุคริสตจักรบรรพตพิสัย
6. ศูนย์อบรมพระคัมภีร์ชัยนาท อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาที่มาเรียนและการบริหารของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
Continue reading “หัวข้ออธิษฐาน 2/2012”

หัวข้ออธิษฐาน ปี 2012

อธิษฐานเผื่อภาคกลาง
1. คริสตจักรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม การฟื้นฟูสภาพอาคารคริสตจักรและบ้านสมาชิก
2. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้นำคริสตจักรและพี่น้องสมาชิก
3. งานอนุชนและงานเด็กในภาคกลาง Continue reading “หัวข้ออธิษฐาน ปี 2012”

อธิษฐานเผื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม

1.อธิษฐานเผื่อพี่น้องสมาชิกใน คจส. ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้งที่เป็นตัวอาคารคริสตจักร   บ้านเรือน และไร่นา ของพี่น้องสมาชิก   ใน คจส.

2.อธิษฐานเผื่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเล้าโลมใจที่มาจากพระเจ้า และได้รับกำลัง และการหนุนจิตชูใจที่มาจากพระเจ้า

Continue reading “อธิษฐานเผื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

หัวข้อธิษฐาน 2011

อธิษฐานเผื่อ : คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง

1. อนาคตของศูนย์อบรมพระคัมภีร์ชัยนาทหลังจาก ศจ.วิชาญไปอยู่กับพระเจ้าแล้ว
2. อำเภอที่ยังไม่มีคริสตจักร ทุกอำเภอในทุกจังหวัดภาคกลาง
3. กลุ่มเข็มทิศ ทีมงาน และงบประมาณ
4. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสตจักรในภาคกลาง Continue reading “หัวข้อธิษฐาน 2011”

หัวข้ออธิษฐาน

พระคริสตธรรมเชียงใหม่       อธิษฐานเผื่อ
1. พระคริสตธรรมเชียงใหม่จะประสบความสำเร็จในงานรับใช้ (mission) ที่พระเจ้าทรงประทานไว้
2. คณาจารย์ทุกท่านจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสติปัญญาเพื่อสามารถสอนได้อย่างดี
3. อาจารย์ดาเนียลที่พระเจ้าจะประทานสติปัญญาพิเศษและความเข้มแข็งในการนำ CTS
4. คณาจารย์ที่จะสามารถนำและสร้างนักศึกษาได้ดี และเผื่อนักศึกษาที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน
5. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก CTS แล้วจะรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและเกิดผลในคริสตจักรท้องถิ่น
6. ขอพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมงบประมาณ ประมาณ 10 ล้านบาทสำหรับการสร้างอาคาร CTS
7. ทีมมิชชั่นที่จะไปประเทศจีน Continue reading “หัวข้ออธิษฐาน”