ความเคลื่อนไหว 1/2015

วิทยุเพื่อชีวิต

1.ปัจจุบันวิทยุเพื่อชีวิตออกอากาศที่สถานีหลัก 3 แห่ง คือ

– สถานีวิทยุ วพท. กรุงเทพฯ (AM.792) ออกอากาศจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น.

– สถานีวิทยุ กวส. บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (AM.1044) ออกอากาศจันทร์-เสาร์ 14.00-15.00 น.

– สถานีวิทยุ วปถ.10 (AM.1080) จ.เชียงราย ออกอากาศจันทร์-เสาร์ 10.00-11.00 น. Continue reading “ความเคลื่อนไหว 1/2015”

หัวข้ออธิษฐาน 2/2014

1.ภาคลาหู่(เชเล)  

  1. การประกาศข่าวประเสริฐวันที่ 13-14 ธันวาคม 2014 ที่ สถานประกาศดอยมด จัดงานคริสตมาส
  2. การมอบถวายคริสตจักรหลังใหม่ วันที่ 20 ธันวาคม 2014 คจ.สัมพันธ์บ้านหนองเขียว

Continue reading “หัวข้ออธิษฐาน 2/2014”

ความเคลื่อนไหว 2/2014 – Happenings

1.ภาคลาหู่(เชเล)

  1. มีการรับบัพติศมาในวันที่ 26 ตุลาคม 2014 ที่ คจ.ห้วยเจริญ 1 ครอบครัว ( 2 คน)
  2. จัดพิธีถวายขอบพระคุณในเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2014 ที่ คจ.หนองเขียว คจ.ห้วยเจริญ  คจ.จาป่า
    คจ.แม่ลาว   คจ.ป่าคาสุขใจ     คจ.อาทื่อ
  3. มีคริสตจักรใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ภายใต้ภาคลาหู่(เชเล) 1 คริสตจักร คือ คจ.โมริยาห์
  4. วันที่ 20 ธันวาคม 2014 คจ.สัมพันธ์บ้านหนองเขียว จะจัดพิธีถวายคริสตจักรหลังใหม่

Continue reading “ความเคลื่อนไหว 2/2014 – Happenings”

ที่อยู่คริสตจักรต่างๆภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง – Contact Details for ACT Central Thailand

คจ.นครสวรรค์
9/9 ถ.แสงสวรรค์ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
อ.สมศักดิ์  พงษ์ธัญญกรณ์
056-222141, 056-232917,087 8408084
Continue reading “ที่อยู่คริสตจักรต่างๆภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง – Contact Details for ACT Central Thailand”

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง

ที่อยู่ติดต่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง

81/1 หมู่ 8 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15250  โทรศัพท์.  08-7060-7013     (ศจ :เย็น ประธานฯ)

คณะกรรมการบริหารคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง

www.actthai.org/wp-content/uploads/2011/09/web.gif

ที่อยู่คริสตจักรต่าง ๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพ – Contact Details for ACT Bangkok Churches

คจ.คลองจั่น
1256 ซ.ศรีบูรพา2 ถ.ศรีบูรพา
คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทร/แฟกซ์ 02-377-7843
ศจ.อนันต์ ดะนัย (ศบ.)โทร.08-1488-2851
danai_anan@hotmail.com

Continue reading “ที่อยู่คริสตจักรต่าง ๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพ – Contact Details for ACT Bangkok Churches”

ประวัติความเป็นมา – The History of ACT Bangkok

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพเริ่มประมาณปี 1989 โดยมี อาจารย์ดนัย อีเรียล มิชชันนารี OMF. ได้ประสาน และติดต่อศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรต่างๆ ในกรุงเทพ ซึ่งในเวลานั้นมีอยู่ 4 คจ. คือ คริสตจักรหัวหมาก : ศจ.เชน เจริญสวัสดิ์, คริสตจักรคลองจั่น : ศจ.อนันต์ ดะนัย, Continue reading “ประวัติความเป็นมา – The History of ACT Bangkok”

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพ (คสก.)

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพ (คสก.)
Associated Churches of Thailand ,Bangkok  (A.C.T.B)

ที่อยู่ติดต่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพ – Contact Details for ACT Bangkok
1256 ซ.ศรีบูรพา 2 ถ.ศรีบูรพา คลองจั่น แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ศาสนาจารย์อนันต์ ดะนัย ประธาน 0-2377-7843,081-488-2851

คณะกรรมการบริหารคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพ – Board of Directors of ACT Bangkok

http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/02/web.gif

ที่อยู่คริสตจักรต่างๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงสะกอ

คจ.สัมพันธ์บ้านสบลาน
หมู่ที่ 10 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่ 50310 Continue reading “ที่อยู่คริสตจักรต่างๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงสะกอ”

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงสะกอ

ที่อยู่ติดต่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงสะกอ

35 หมู่10 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  โทรศัพท์             08-7173-6455       (อ.ดีพอ ระบือธรรมวงศ์ :ประธานฯ)

คณะกรรมการบริหารคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงสะกอ