Get Adobe Flash player

สาส์นแสดงความยินดี :Messages of Congratulations

ศาสนาจารย์ดนัย มีสุข

http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/03/หน้า-3_Rev.Robert-and-Ruth.jpgข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีที่ทางคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย       มาถึงครบรอบสามสิบปีครับ พระเจ้าทรงอวยพระพรท่านทั้งหลายตลอดมา โดยพระสัญญาของพระองค์สำแดงว่า พระองค์ทรงสัตย์ซื่อกับท่านทั้งหลาย  ในปีต่อ ๆ ไปก็จะเช่นกัน เพราะพระองค์ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงครับ  ถ้าระลึกถึงการทรงนำของพระองค์ ตั้งแต่เริ่มมีคริสเตียนกลุ่มเล็ก ๆ จนมาเป็นคริสตจักรเล็ก ๆ และคริสตจักรรวมกันเป็นภาค   ก็ผ่านมาเป็นเวลานานและเหมาะสม ผ่านการรับการประกาศเรื่องข่าวประเสริฐ   จนถึงพี่น้องที่ได้รับความเชื่อในพระเยซูโตขึ้น และมีความรับผิดชอบในการเป็นสาวกของพระองค์ จนกระทั่งมีภาระใจร่วมมือกันเป็นภาค ในที่สุดพี่น้องต้องการมีความสัมพันธ์กันกับพี่น้องทั่วประเทศไทยครับ  พันธกิจนี้กำลังวิ่งเข้ามาสามสิบปี โดยงานเสมือนพึ่งเริ่ม  เนื่องจากมีคนมากมายในประเทศไทยที่ยังไม่เคยเข้าใจว่าพระเยซูเป็นผู้ใด

Continue reading

ศจ.อรัญ – อารีย์ เบ็นเนตต์

คริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทยที่ข้าพเจ้ารู้จัก

ในวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1983  คริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย ได้สมัครเป็นสมาชิกของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย และได้เป็นสมาชิกสมบูรณ์ในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1986

แต่ก่อนที่คริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย จะก่อตั้งขึ้นและมีอายุครบ 25 ปีนั้น  ได้มีคนไทยกลุ่มแรกๆได้เชื่อและต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด โดยการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ผ่านทางมิชชันนารี คณะโอเอ็มเอฟ. ซึ่งพี่น้องคริสเตียนเหล่านี้ ส่วน มากอยู่ในชนบทของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และทุกคนก็ได้ร่วมนมัสการพระเจ้า สามัคคีธรรมกันตามภาคของตนเอง

พี่น้องคริสเตียนเหล่านี้ ร่วมสามัคคีธรรมกัน เป็นกลุ่ม เป็นคริสตจักรเล็กๆ   ซึ่งแต่ละคริสตจักรมีอิสระในการนมัสการ และในการทำพันธกิจ โดยมีผู้นำเป็นฆารวาส  แต่ในเวลาเดียวกัน คริสตจักรเล็กๆเหล่านี้ ก็ได้ร่วมกันจัดประชุมใหญ่ทุกปี เพื่อรับการสอน ฟื้นฟูจิตวิญญาณ และหนุนใจซึ่งกันและกัน Continue reading

ศจ.มานะ อดทนมีหวัง

http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/03/หน้า-2_ACT-30-Aniveray-2013-Thai1-page-0.jpg

Continue reading

ศาสนาจารย์อิสระ แดงเรือน

เมื่อนึกถึงการเฉลิมhttp://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/03/หน้า-4-_001.jpgฉลองครบรอบ 30 ปี ขององค์การคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย   ผมก็มีความตื่นเต้น และขอบพระคุณพระเจ้าเป็นอย่างมาก  เพราะรู้สึกว่าพวกเรา กำลังก้าวมาถึงวัยที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัว  เหมือนกับคนคนหนึ่งที่อายุครบ 30 ปี  ฉันใดก็ฉันนั้น   ซึ่งนับได้ว่าเป็นวันเวลา ที่มีคุณค่า และมีความหมายเป็นอย่างยิ่ง   สำหรับพวกเรา ชาว คจส.

ด้านหนึ่ง  30 ปี  เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานพอสมควร  ที่เราสามารถมองย้อนกลับไปยังสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
มากมายในอดีต  และนำมาเป็นข้อคิด   ข้อหนุนใจ และข้อพิจารณาได้เป็นอย่างดีซึ่งหลายครั้งก็ไม่ง่ายเลย  แต่โดยพระคุณ ความรัก   ความเมตตา   และความสัตย์ซื่อของพระเจ้า   ก็ได้ทรงนำพาพวกเรามาจนถึงวันนี้ จากกลุ่มคนเล็กๆ ไม่กี่คริสตจักร ค่อยๆเติบโตขึ้น จนกลายเป็น  272 คริสตจักร   ( รวมสถานประกาศ ) และอีก  3 หน่วยงาน  ในปัจจุบัน  ที่แม้ว่าจะมีความหลากหลาย  และความแตกต่างกัน  แต่ก็สามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว และมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งเราสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ 30 ปีแห่งพระคุณ ”  อย่างแท้จริง
Continue reading

อ.กังวาน โรเบิร์ตส์

“ใครบังอาจดูถูกสิ่งเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในวันนี้”  เศคาริยาห์ 4.10
ผมจำได้ว่าเมื่อประมาณ 25 ปี ที่ผ่านมา ได้มีตัวแทนจากหลายๆ องค์กรมาร่วมประชุมกันที่ค่ายหางน้ำ เพื่อปรึกษากันเรื่อง คริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย  หลังจากที่ประชุมได้ปรึกษากันอยู่เป็นเวลานานพอสมควร  ตัวแทนจากภาคม้ง  ตัวแทนจากภาคใต้  และจากภาคกลางได้ตกลงเริ่มต้นการก่อตั้งคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทยขึ้น  และตกลงกันว่าภายหลังถ้าภาคอื่นๆ ต้องการที่จะร่วมเป็นสมาชิกด้วยก็สามารถทำได้   “วันที่มีสิ่งเล็กน้อยเกิดขึ้น”  จากนั้นเป็นต้นมาก็ได้มีการขยายและได้รับการพัฒนาให้ให้เป็นองค์กรที่เข็มแข็งขึ้น Continue reading

ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/03/หน้า-1_ศจ.ดร.วีรชัย-โกแวร์-.jpghttp://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/03/หน้า-1_สาส์นแสดงความยินดี-ดร.วีรชัย-โกแวร์-update.jpg

Continue reading