Get Adobe Flash player

วิทยุเพื่อชีวิต : Radio for Life

วิทยุเพื่อชีวิต : ตารางออกอากาศ

รายการเพื่อชีวิตใหม่ โดย อาจารย์สมชาย มีชูฤทธิ์

สถานี
วัน
เวลา
ภาคตะวันออก
ยูนิตี้คริสเตียนเรดิโอ จ.ระยอง FM.91 จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 09.00 น.,20.00 – 21.00 น.
วิทยุคริสเตียนเพื่อชุมชนคลองกิ่ว FM.101.85 จันทร์ – เสาร์ 12.30 – 13.30 น.
วิทยุชุมชนแฮปปี้เรดิโอ จ.ชลบุรี FM.105.2 จันทร์ – ศุกร์ 06.00 – 07.00 น.
วิทยุบางละมุง จ.ชลบุรี BTV.FM.89.25 จันทร์ – เสาร์ 12.00 – 13.00 น.
ภาคกลาง
วิทยุ วพท. AM.792 จันทร์ – ศุกร์ 13.10 – 14.00 น.
วิทยุชุมชนราชักดีสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ FM.90.75 จันทร์ – ศุกร์ 22.00 – 23.00 น.
Happy time กทม. FM.102.75วิทยุชุมชนสดุดี FM.104.75 จันทร์ – เสาร์จันทร์ – เสาร์ 10.00 – 11.00 น.09.00-10.00 น.
ภาคตะวันตก
วิทยุชุมชน จ.สุพรรณบุรี FM.89.75 จันทร์ – ศุกร์ 13.00 – 14.00 น.
ภาคเหนือ
วิทยุชุมชนคนสะแกกรัง อุทัยธานี FM.104.25 จันทร์ – ศุกร์ 13.00 – 14.00 น.
วิทยุชุมชนคนบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ FM.88.5 จันทร์ – ศุกร์ 13.00 – 14.00 น.
วิทยุชุมชนคน IT จ.พิษณุโลก FM.103.25เสียงสันติ ออกอากาศทางเว็บไซต์ทั่วโลก
www.voiceofpeace.org
จันทร์ –เสาร์จันทร์ –เสาร์ 06.00 – 07.00 น.23.00-24.00 น.
วิทยุชุมชนเพื่อชีวิต จ.เชียงราย FM.94.7 จันทร์ – เสาร์ 09.00 – 10.00 น.
วิทยุคริสเตียนเพื่อชุมชน จ.เชียงราย FM.88 จันทร์ – เสาร์ 06.00 – 07.00 น.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยุคริสเตียนเพื่อชุมชน จ.นครพนม FM.89.75 จันทร์ – เสาร์ 13.30 – 14.00 น.
วิทยุชุมชนนาหว้า จ.นครพนม FM.104 จันทร์ – เสาร์ 12.00 – 13.00 น.
วิทยุชุมชนเซกา จ.หนองคาย FM.95 จันทร์ – เสาร์ 12.10 – 13.00 น.
วิทยุชุมชนบึงกาฬ จ.หนองคาย FM.95 จันทร์ – เสาร์ 08.00 – 09.00 น.
วิทยุชุมชนบุ่งคล้า จ.หนองคาย FM.100.75 จันทร์ – เสาร์ 10.00 – 11.00 น.
กวส.5 บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น AM.1044 จันทร์ – เสาร์ 14.00 – 15.00 น.
วิทยุชุมชนขอนแก่น FM.94.25 จันทร์ – เสาร์ 15.00 – 16.00 น.
วิทยุชุมชนเพื่อชีวิต จ.ยโสธร FM.90.80วิทยุชุมชนคนครบุรี FM 104.25

วิทยุชุมชนแสงสว่าง จ.อุบลราชธานี FM.92.75

จันทร์ – เสาร์จันทร์ – เสาร์

จันทร์ – เสาร์

19.00 – 20.00 น.12.00 – 13.00 น.

11.00 – 12.00 น.

ภาคใต้
วิทยุอิมมานูเอล จ.หัวหิน FM.95 จันทร์ – เสาร์ 06.00 – 07.00 น.

ประวัติความเป็นมา

ท่านอาจารย์สมชาย มีชูฤทธิ์ ได้เป็นผู้จัดทำ รายการวิทยุคริสเตียน ประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และยังทำอยู่จนถึงทุกวันนี้ รวมเวลากว่า 40 ปี ด้วยพระคุณพระเจ้าแท้ๆ จึงอยู่ได้นานขนาดนี้

ทำรายการให้หลายสถาบัน แต่หลักๆ นั้นทำให้ FEBC ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ จนอายุย่างเข้า 50 กว่า จึงได้มาพบมิชชันนารีหนุ่มผู้หนึ่งเป็นชาวเกาหลี ศจ.ดร.สว่าง จัง 30 ปี มาแล้วผมอยากพบคนอย่างนี้ ที่มีอุดมคติจับคนขึ้นสวรรค์อย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับพวกและคณะ แม้กิจการของท่านก็ไม่ต้องประกาศ Continue reading

วิทยุเพื่อชีวิต

เจ้าหน้าที่วิทยุเพื่อชีวิตhttp://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/03/RLF.jpg

Continue reading