Get Adobe Flash player

แม่น้ำโขงเซ็นเตอร์

ความเป็นมาของแม่น้ำโขงเซ็นเตอร์

http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/03/ตึก.jpgในปี ค.ศ. 1865 พระเจ้าได้ทรงนำหมอชาวอังกฤษท่านหนึ่งให้เป็นผู้ก่อตั้งองค์กร “ไชน่า อินแลนด์ มิชชั่น” (ซีไอเอ็ม) แรงผลักดันหลักขององค์กร ซีไอเอ็ม นี้มีเป้าหมายประกาศประกาศกับชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ยิ่งเวลาผ่านไปหลายปีก็ยิ่งทำให้ทั้งผู้นำและทีมงานสร้างคริสจักรของ ซีไอเอ็ม ยิ่งเห็นถึงความจำเป็นต่องานนี้เพราะตระหนักดีว่ามีชนกลุ่มน้อยเป็นจำนวนมากมายหลายกลุ่มอาศัยอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่

มิชชันนารีบุกเบิกหลายท่าน เช่น เจ.โอ.เฟรเซอร์ ก็เป็นท่านหนึ่งที่เป็นผู้สำรวจชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ที่อาศัยอยู่ตามเทือกเขาในภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคตะวันออกของประเทศจีน   ท่านได้พบว่ามีชนกลุ่มน้อยเป็นพันๆ กลุ่มที่ยังไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐ และไม่เคยมีผู้ใดรู้เรื่องของพวกเขา ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ส่วนมากจะมีความเชื่อในเรื่องภูต ผีและวิญญาณ เช่น เผ่าลีซู เผ่าม้ง เป็นต้น ต่อมามีมิชชันนารีบุกเบิกอีกท่านหนึ่งชื่อ โยฮัน คูณ ท่านและทีมงานของท่านได้สำรวจตามภูเขาและหุบเขาในจังหวัดยูนนาน หลังจากการสำรวจท่านได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ “เราค้นพบชนภูเขาหนึ่งร้อยเผ่า” (We found One Hundred Tribes) Continue reading