Get Adobe Flash player

หน่วยงานใน คจส. : Agencies

พันธกิจของมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์

  1. โครงการสัมพันธ์คร๊าทฟ์ (Samphar Craft Project) ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมให้ผู้ว่างงานมีรายได้เสริม
  2. โครงการหอพักนักเรียน 2 แห่ง
  3. โครงการคริสเตียนม้งสัมพันธ์
  4. ดูแลที่ดินและพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์

มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์

มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์

องค์กรสาธารณประโยชน์

ASSOCIATED MINISTRIES FOUNDATION

มูลนิธินี้ชื่อว่า มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์ (มพส.)

เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Associated Mimistries Foundation ย่อว่า AMF.

เครื่องหมายของมูลนิธินี้ คือ รูปบุคคลสองคนจับมือกันในวงกลม ในรอบวงกลมขึ้นมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์ และ ASSOCIATED MINISTRIES FOUNDATION

ความหมาย การร่วมสัมพันธ์ช่วยเหลือกันและกันให้สังคมพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่เลขที่ 13 ถ.หนองประทีป  ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50000 Continue reading

ความเป็นมาของแม่น้ำโขงเซ็นเตอร์

http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/03/ตึก.jpgในปี ค.ศ. 1865 พระเจ้าได้ทรงนำหมอชาวอังกฤษท่านหนึ่งให้เป็นผู้ก่อตั้งองค์กร “ไชน่า อินแลนด์ มิชชั่น” (ซีไอเอ็ม) แรงผลักดันหลักขององค์กร ซีไอเอ็ม นี้มีเป้าหมายประกาศประกาศกับชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ยิ่งเวลาผ่านไปหลายปีก็ยิ่งทำให้ทั้งผู้นำและทีมงานสร้างคริสจักรของ ซีไอเอ็ม ยิ่งเห็นถึงความจำเป็นต่องานนี้เพราะตระหนักดีว่ามีชนกลุ่มน้อยเป็นจำนวนมากมายหลายกลุ่มอาศัยอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่

มิชชันนารีบุกเบิกหลายท่าน เช่น เจ.โอ.เฟรเซอร์ ก็เป็นท่านหนึ่งที่เป็นผู้สำรวจชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ที่อาศัยอยู่ตามเทือกเขาในภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคตะวันออกของประเทศจีน   ท่านได้พบว่ามีชนกลุ่มน้อยเป็นพันๆ กลุ่มที่ยังไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐ และไม่เคยมีผู้ใดรู้เรื่องของพวกเขา ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ส่วนมากจะมีความเชื่อในเรื่องภูต ผีและวิญญาณ เช่น เผ่าลีซู เผ่าม้ง เป็นต้น ต่อมามีมิชชันนารีบุกเบิกอีกท่านหนึ่งชื่อ โยฮัน คูณ ท่านและทีมงานของท่านได้สำรวจตามภูเขาและหุบเขาในจังหวัดยูนนาน หลังจากการสำรวจท่านได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ “เราค้นพบชนภูเขาหนึ่งร้อยเผ่า” (We found One Hundred Tribes) Continue reading

โรงเรียนพระคริสตธรรมเชียงใหม่

http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/03/CTS-logo.jpg
จากประวัติสู่นิมิตในการฝึกฝนผู้รับใช้พระเจ้าสำหรับศตวรรษที่ 21

พระคริสตธรรมเชียงใหม่ถูกก่อตั้งในเดือนมิถุนายน 2001 เพื่ออบรมฝึกฝนผู้สำเร็จการศึกษาพระคัมภีร์ ที่มีหลักวิชาการอย่างถูกต้อง รวมทั้งเน้นการก่อตั้งคริสตจักรท้องถิ่นและพันธกิจ สถานที่สำหรับชั้นเรียนแรก คือห้องนั่งเล่นของอาจารย์ท่านหนึ่ง

ต่อมาจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องการสถานที่ใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตของ CTS หลังจากอธิษฐานแสวงหาที่ที่เหมาะสม CTS ย้ายมาทำการในสถานที่ปัจจุบันในปี 2002 CTS มีพันธกิจที่ชัดเจน คือ การฝึกฝนผู้รับใช้พระเจ้า เพื่อคริสตจักรท้องถิ่น และองค์กรพันธกิจต่างๆ Continue reading

วิทยุเพื่อชีวิต : ตารางออกอากาศ

รายการเพื่อชีวิตใหม่ โดย อาจารย์สมชาย มีชูฤทธิ์

สถานี
วัน
เวลา
ภาคตะวันออก
ยูนิตี้คริสเตียนเรดิโอ จ.ระยอง FM.91 จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 09.00 น.,20.00 – 21.00 น.
วิทยุคริสเตียนเพื่อชุมชนคลองกิ่ว FM.101.85 จันทร์ – เสาร์ 12.30 – 13.30 น.
วิทยุชุมชนแฮปปี้เรดิโอ จ.ชลบุรี FM.105.2 จันทร์ – ศุกร์ 06.00 – 07.00 น.
วิทยุบางละมุง จ.ชลบุรี BTV.FM.89.25 จันทร์ – เสาร์ 12.00 – 13.00 น.
ภาคกลาง
วิทยุ วพท. AM.792 จันทร์ – ศุกร์ 13.10 – 14.00 น.
วิทยุชุมชนราชักดีสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ FM.90.75 จันทร์ – ศุกร์ 22.00 – 23.00 น.
Happy time กทม. FM.102.75วิทยุชุมชนสดุดี FM.104.75 จันทร์ – เสาร์จันทร์ – เสาร์ 10.00 – 11.00 น.09.00-10.00 น.
ภาคตะวันตก
วิทยุชุมชน จ.สุพรรณบุรี FM.89.75 จันทร์ – ศุกร์ 13.00 – 14.00 น.
ภาคเหนือ
วิทยุชุมชนคนสะแกกรัง อุทัยธานี FM.104.25 จันทร์ – ศุกร์ 13.00 – 14.00 น.
วิทยุชุมชนคนบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ FM.88.5 จันทร์ – ศุกร์ 13.00 – 14.00 น.
วิทยุชุมชนคน IT จ.พิษณุโลก FM.103.25เสียงสันติ ออกอากาศทางเว็บไซต์ทั่วโลก
www.voiceofpeace.org
จันทร์ –เสาร์จันทร์ –เสาร์ 06.00 – 07.00 น.23.00-24.00 น.
วิทยุชุมชนเพื่อชีวิต จ.เชียงราย FM.94.7 จันทร์ – เสาร์ 09.00 – 10.00 น.
วิทยุคริสเตียนเพื่อชุมชน จ.เชียงราย FM.88 จันทร์ – เสาร์ 06.00 – 07.00 น.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยุคริสเตียนเพื่อชุมชน จ.นครพนม FM.89.75 จันทร์ – เสาร์ 13.30 – 14.00 น.
วิทยุชุมชนนาหว้า จ.นครพนม FM.104 จันทร์ – เสาร์ 12.00 – 13.00 น.
วิทยุชุมชนเซกา จ.หนองคาย FM.95 จันทร์ – เสาร์ 12.10 – 13.00 น.
วิทยุชุมชนบึงกาฬ จ.หนองคาย FM.95 จันทร์ – เสาร์ 08.00 – 09.00 น.
วิทยุชุมชนบุ่งคล้า จ.หนองคาย FM.100.75 จันทร์ – เสาร์ 10.00 – 11.00 น.
กวส.5 บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น AM.1044 จันทร์ – เสาร์ 14.00 – 15.00 น.
วิทยุชุมชนขอนแก่น FM.94.25 จันทร์ – เสาร์ 15.00 – 16.00 น.
วิทยุชุมชนเพื่อชีวิต จ.ยโสธร FM.90.80วิทยุชุมชนคนครบุรี FM 104.25

วิทยุชุมชนแสงสว่าง จ.อุบลราชธานี FM.92.75

จันทร์ – เสาร์จันทร์ – เสาร์

จันทร์ – เสาร์

19.00 – 20.00 น.12.00 – 13.00 น.

11.00 – 12.00 น.

ภาคใต้
วิทยุอิมมานูเอล จ.หัวหิน FM.95 จันทร์ – เสาร์ 06.00 – 07.00 น.

ประวัติความเป็นมา

ท่านอาจารย์สมชาย มีชูฤทธิ์ ได้เป็นผู้จัดทำ รายการวิทยุคริสเตียน ประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และยังทำอยู่จนถึงทุกวันนี้ รวมเวลากว่า 40 ปี ด้วยพระคุณพระเจ้าแท้ๆ จึงอยู่ได้นานขนาดนี้

ทำรายการให้หลายสถาบัน แต่หลักๆ นั้นทำให้ FEBC ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ จนอายุย่างเข้า 50 กว่า จึงได้มาพบมิชชันนารีหนุ่มผู้หนึ่งเป็นชาวเกาหลี ศจ.ดร.สว่าง จัง 30 ปี มาแล้วผมอยากพบคนอย่างนี้ ที่มีอุดมคติจับคนขึ้นสวรรค์อย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับพวกและคณะ แม้กิจการของท่านก็ไม่ต้องประกาศ Continue reading

วิทยุเพื่อชีวิต

เจ้าหน้าที่วิทยุเพื่อชีวิตhttp://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/03/RLF.jpg

Continue reading