ที่อยู่คริสตจักรต่าง ๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพ – Contact Details for ACT Bangkok Churches

คจ.คลองจั่น
1256 ซ.ศรีบูรพา2 ถ.ศรีบูรพา
คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทร/แฟกซ์ 02-377-7843
ศจ.อนันต์ ดะนัย (ศบ.)โทร.08-1488-2851
danai_anan@hotmail.com

Continue reading “ที่อยู่คริสตจักรต่าง ๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพ – Contact Details for ACT Bangkok Churches”

ประวัติความเป็นมา – The History of ACT Bangkok

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพเริ่มประมาณปี 1989 โดยมี อาจารย์ดนัย อีเรียล มิชชันนารี OMF. ได้ประสาน และติดต่อศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรต่างๆ ในกรุงเทพ ซึ่งในเวลานั้นมีอยู่ 4 คจ. คือ คริสตจักรหัวหมาก : ศจ.เชน เจริญสวัสดิ์, คริสตจักรคลองจั่น : ศจ.อนันต์ ดะนัย, Continue reading “ประวัติความเป็นมา – The History of ACT Bangkok”

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพ (คสก.)

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพ (คสก.)
Associated Churches of Thailand ,Bangkok  (A.C.T.B)

ที่อยู่ติดต่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพ – Contact Details for ACT Bangkok
1256 ซ.ศรีบูรพา 2 ถ.ศรีบูรพา คลองจั่น แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ศาสนาจารย์อนันต์ ดะนัย ประธาน 0-2377-7843,081-488-2851

คณะกรรมการบริหารคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพ – Board of Directors of ACT Bangkok

http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/02/web.gif