Get Adobe Flash player

ภาคกะเหรี่ยงสะกอ : Sgaw Karen

ที่อยู่คริสตจักรต่างๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงสะกอ

คจ.สัมพันธ์บ้านสบลาน
หมู่ที่ 10 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่ 50310 Continue reading

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงสะกอ

ที่อยู่ติดต่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงสะกอ

35 หมู่10 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  โทรศัพท์             08-7173-6455       (อ.ดีพอ ระบือธรรมวงศ์ :ประธานฯ)

คณะกรรมการบริหารคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงสะกอ