Get Adobe Flash player

ภาคกะเหรี่ยงโปว์ : Pwo Karen

ที่อยู่คริสตจักรต่างๆ ภายในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงโปว์

คจ.สัมพันธ์บ้านแม่ลาย
ม. 6 ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
จ.เชียงใหม่ 50240
อ.ทองเป็ง  นิรันดร์ชัย
08-4405-5875 Continue reading

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงโปว์

ที่อยู่ติดต่อคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงโปว์

206/1 หมู่ 3 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310  โทรศัพท์     08-4803-1239   (อ.จ่อดี ปู่เงิน: ประธาน)

คณะกรรมการคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงโปว์
http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/02/web1.gif