ภาพบรรยากาศคริสตมาส ปี2018 ที่ผ่านมา ใน คจส.

การเทศนาประกาศในคริสตมาสที่จังหวัดบึงกาฬ เป็นการรวมตัวกันของทุกสังกัดร่วมกันจัดประกาศใหญ่ในครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธาน

คริสตมาสยามคำ่คืนที่ผ่านมาที่โบสถ์แสงชีวิตหาดใหญ่นะครับ….

คริสต์มาสและโอกาสครบรอบ 33 ปีของคริสตจักรสัมพันธ์ภาคลาหู่เชเล ที่ คจ.หนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 26 ธค

คริสตมาสของคริสตจักรมิชชั่นเมี่ยนในเชียงใหม่ (ภาคอิวเมี่ยน)

คริสต์มาสคจ.สัมพันธ์บ้านกอกหลวง

คริสตมาส คจ.บ้านปางอุ๋ง

คริสต์มาส คจส. พระพรนครสวรรค์ สุขสันต์วันคริสตมาส…

คริสตมาส คจส.สุไหงโก-ลก

คริสตมาส จ.น่าน หน้า อบต.

สวัสดีปีใหม่

ขอทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของท่านด้วยและให้โครงการที่ท่านคิดนั้นสำเร็จทั้งสิ้น สดุดี 20:4

“จงลุกขึ้นส่องสว่าง” รวมพลังนมัสการ คจส.ในเชียงใหม่ประจำปี2018

ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติและอวยพระพรคริสตจักรสัมพันธ์ในเชียงใหม่ที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ลูกขึ้นส่องสว่างเพื่อคนมากมายจะได้รู้จักกับพระเจ้า

[photo 14]

“คนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่ แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า” 1 โครินธิ์ 1:18

“For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God.” 1 Corinthians 1:18

นมัสการรวมพลัง คจส.ในเชียงใหม่

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2018   ณ. คริสตจักรสหภาพ