หัวข้ออธิษฐาน

พระคริสตธรรมเชียงใหม่       อธิษฐานเผื่อ
1. พระคริสตธรรมเชียงใหม่จะประสบความสำเร็จในงานรับใช้ (mission) ที่พระเจ้าทรงประทานไว้
2. คณาจารย์ทุกท่านจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสติปัญญาเพื่อสามารถสอนได้อย่างดี
3. อาจารย์ดาเนียลที่พระเจ้าจะประทานสติปัญญาพิเศษและความเข้มแข็งในการนำ CTS
4. คณาจารย์ที่จะสามารถนำและสร้างนักศึกษาได้ดี และเผื่อนักศึกษาที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน
5. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก CTS แล้วจะรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและเกิดผลในคริสตจักรท้องถิ่น
6. ขอพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมงบประมาณ ประมาณ 10 ล้านบาทสำหรับการสร้างอาคาร CTS
7. ทีมมิชชั่นที่จะไปประเทศจีน Continue reading “หัวข้ออธิษฐาน”

ความเคลื่อนไหวภาคต่าง ๆ

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคขมุ
1.    30 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2010 มีการอบรมผู้นำที่บ้านห้วยจ้อ จ.เชียงราย ผู้นำคริสตจักรทั้งลาวและไทยมาประชุมรวมกัน ทั้งหมดประมาณ 70 กว่าคน
2.    ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา คริสตจักรขมุเชียงใหม่ ส่งคนไปช่วยประกาศหนุนใจพี่น้องที่ จ.บุรีรัมย์ ช่วยประกาศและสอนเด็กเป็นโครงการคอมแพสชั่น และมี 3 คนไป จ.ลำบาง  4 คนไป จ.เชียงราย และ อีก 2 คนไป จ.น่าน
3.    มีการบุกเบิกสถานประกาศที่ห้วยกอก อ. เชียงของ จ.เชียงราย 6 ครอบครัว
4.    3-5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีค่ายอบรมผู้นำ ทั้งลาวและไทยที่ จ.หนองคาย ผู้ที่มาเข้าร่วม 102 คน และเชิญขมุที่อเมริกามาช่วยสอน
5.    แปลหนังสือเพลงขมุคริสเตียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ 5,000 เล่ม Continue reading “ความเคลื่อนไหวภาคต่าง ๆ”

ความเคลื่อนไหว 2010

รายงานความเคลื่อนไหว พันธกิจภาค และหน่วยงาน

            1.ภาคละว้า

                        ความเคลื่อนไหว

  1. การจัดค่ายต่างๆ

ค่ายสตรี จัดในวันที่ 1-4 เมษายน 2010 ผู้เข้าร่วมประมาณ 280 คน

ค่ายอนุชน จัดในวันที่ 13-16 เมษายน 2010 ผู้เข้าร่วมประมาณ 400 คน

ค่ายบุรุษ จัดในวันที่ 5-8 สิงหาคม 2010 Continue reading “ความเคลื่อนไหว 2010”

ความเคลื่อนไหวภาคต่างๆ

คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง

1.      ภาคกลางเดิมมี 4 เขต ปัจจุบันเบ่งออกเป็นอีก 1 เขต ประกอบด้วย สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และกำแพงแสน แต่ละเขตกำลังมีการเริ่มบุกเบิกคริสตจักรใหม่ ดังนี้

เขต 1 อำเภอหนองขาหย่าง

เขต 2 บ้านหนองโพธิ์ อำเภอสรรพยา

เขต 4 อำเภอแสวง อำเภอภาชี คริสตจักรที่อำเภอเมืองลพบุรี

2. มีการสร้างผู้นำโดยใช้ศูนย์อบรมพระคัมภีร์ที่จังหวัดชัยนาท

3.มีสถานีวิทยุชุมชนที่คริสตจักรเมืองอุทัย  คริสตจักรบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ Continue reading “ความเคลื่อนไหวภาคต่างๆ”

พันธกิจของมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์

  1. โครงการสัมพันธ์คร๊าทฟ์ (Samphar Craft Project) ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมให้ผู้ว่างงานมีรายได้เสริม
  2. โครงการหอพักนักเรียน 2 แห่ง
  3. โครงการคริสเตียนม้งสัมพันธ์
  4. ดูแลที่ดินและพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์

มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์

มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์

องค์กรสาธารณประโยชน์

ASSOCIATED MINISTRIES FOUNDATION

มูลนิธินี้ชื่อว่า มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์ (มพส.)

เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Associated Mimistries Foundation ย่อว่า AMF.

เครื่องหมายของมูลนิธินี้ คือ รูปบุคคลสองคนจับมือกันในวงกลม ในรอบวงกลมขึ้นมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์ และ ASSOCIATED MINISTRIES FOUNDATION

ความหมาย การร่วมสัมพันธ์ช่วยเหลือกันและกันให้สังคมพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่เลขที่ 13 ถ.หนองประทีป  ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50000 Continue reading “มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์”

ความเป็นมาของแม่น้ำโขงเซ็นเตอร์

http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/03/ตึก.jpgในปี ค.ศ. 1865 พระเจ้าได้ทรงนำหมอชาวอังกฤษท่านหนึ่งให้เป็นผู้ก่อตั้งองค์กร “ไชน่า อินแลนด์ มิชชั่น” (ซีไอเอ็ม) แรงผลักดันหลักขององค์กร ซีไอเอ็ม นี้มีเป้าหมายประกาศประกาศกับชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ยิ่งเวลาผ่านไปหลายปีก็ยิ่งทำให้ทั้งผู้นำและทีมงานสร้างคริสจักรของ ซีไอเอ็ม ยิ่งเห็นถึงความจำเป็นต่องานนี้เพราะตระหนักดีว่ามีชนกลุ่มน้อยเป็นจำนวนมากมายหลายกลุ่มอาศัยอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่

มิชชันนารีบุกเบิกหลายท่าน เช่น เจ.โอ.เฟรเซอร์ ก็เป็นท่านหนึ่งที่เป็นผู้สำรวจชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ที่อาศัยอยู่ตามเทือกเขาในภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคตะวันออกของประเทศจีน   ท่านได้พบว่ามีชนกลุ่มน้อยเป็นพันๆ กลุ่มที่ยังไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐ และไม่เคยมีผู้ใดรู้เรื่องของพวกเขา ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ส่วนมากจะมีความเชื่อในเรื่องภูต ผีและวิญญาณ เช่น เผ่าลีซู เผ่าม้ง เป็นต้น ต่อมามีมิชชันนารีบุกเบิกอีกท่านหนึ่งชื่อ โยฮัน คูณ ท่านและทีมงานของท่านได้สำรวจตามภูเขาและหุบเขาในจังหวัดยูนนาน หลังจากการสำรวจท่านได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ “เราค้นพบชนภูเขาหนึ่งร้อยเผ่า” (We found One Hundred Tribes) Continue reading “ความเป็นมาของแม่น้ำโขงเซ็นเตอร์”

โรงเรียนพระคริสตธรรมเชียงใหม่

http://www.actthai.org/wp-content/uploads/2014/03/CTS-logo.jpg
จากประวัติสู่นิมิตในการฝึกฝนผู้รับใช้พระเจ้าสำหรับศตวรรษที่ 21

พระคริสตธรรมเชียงใหม่ถูกก่อตั้งในเดือนมิถุนายน 2001 เพื่ออบรมฝึกฝนผู้สำเร็จการศึกษาพระคัมภีร์ ที่มีหลักวิชาการอย่างถูกต้อง รวมทั้งเน้นการก่อตั้งคริสตจักรท้องถิ่นและพันธกิจ สถานที่สำหรับชั้นเรียนแรก คือห้องนั่งเล่นของอาจารย์ท่านหนึ่ง

ต่อมาจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องการสถานที่ใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตของ CTS หลังจากอธิษฐานแสวงหาที่ที่เหมาะสม CTS ย้ายมาทำการในสถานที่ปัจจุบันในปี 2002 CTS มีพันธกิจที่ชัดเจน คือ การฝึกฝนผู้รับใช้พระเจ้า เพื่อคริสตจักรท้องถิ่น และองค์กรพันธกิจต่างๆ Continue reading “โรงเรียนพระคริสตธรรมเชียงใหม่”